การจัดการรายการทีวีที่บันทึกไว้ใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย


ด้วยการตั้งค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบันทึกรายการทีวีใน Windows Media Center

ถ้าคุณมีปัญหาในการบันทึกรายการทีวี ให้ดูที่ เหตุใดรายการทีวีของฉันจึงไม่บันทึกลงใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการรายการทีวีที่บันทึกไว้ใน Media Center

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการบันทึกรายการทีวีได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการบันทึกรายการทีวีใน Media Center ได้ เช่น คุณภาพการบันทึกรายการและไดรฟ์ที่เก็บรายการทีวีเหล่านั้น

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวีตัวบันทึก และคลิก ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าไดรฟ์ที่คุณต้องการให้ Media Center บันทึกรายการทีวีของคุณไว้ ภายใต้ บันทึกบนไดรฟ์ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกไดรฟ์ คุณสามารถบันทึกรายการทีวีไปยังฮาร์ดไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกโดยตรงก็ได้ ถ้ามีตำแหน่งที่เก็บอยู่เพียงตำแหน่งเดียว ปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก และ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ จะไม่สามารถใช้งานได้
  • เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนเนื้อที่ไดรฟ์สูงสุดสำหรับรายการทีวีที่บันทึกไว้ ภายใต้ ขีดจำกัดสูงสุดของทีวี ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเปลี่ยนจำนวน ช่วงเนื้อที่ที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดไดรฟ์ที่คุณเลือกภายใต้ บันทึกบนไดรฟ์
  • เมื่อต้องการตั้งค่าคุณภาพการบันทึกที่จะใช้สำหรับการบันทึกในอนาคตทั้งหมด ภายใต้ คุณภาพการบันทึก ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกการตั้งค่า การตั้งค่าคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อเวลาการบันทึกรวมที่มีอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกคุณภาพ ดี คุณจะสามารถบันทึกรายการทีวีได้มากกว่าถ้าคุณเลือกคุณภาพ ดีที่สุด
  รูปภาพของหน้าจอ 'ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก'
  การแสดงภาพเนื้อที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดค่าหนึ่งในสามค่าเหล่านี้

หมายเหตุ

 • คุณสามารถบันทึกรายการทีวีที่มีความละเอียดสูงใน Windows Media Center ด้วยการตั้งค่าคุณภาพสูงสุดเท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพของภาพและเสียงของรายการเหล่านั้นไว้ ดังนั้น ขนาดแฟ้มของรายการที่มีความละเอียดสูงจะใหญ่กว่าขนาดแฟ้มของรายการที่มีความละเอียดมาตรฐานที่คุณภาพดีที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดในการลบรายการทีวีที่บันทึกไว้คือวิธีใด

ขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่คุณมีอยู่ ตามค่าเริ่มต้น Media Center จะลบรายการโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์สำหรับการบันทึกใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการลบรายการโดยอัตโนมัติได้ หรือคุณสามารถลบรายการทีวีด้วยตนเองก็ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการลบรายการทีวีที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวีตัวบันทึก แล้วคลิก ค่าเริ่มต้นการบันทึก

 3. ภายใต้ เก็บไว้ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • เลือก จนกว่าจะต้องการพื้นที่ว่าง เพื่อลบรายการโดยอัตโนมัติ เมื่อเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ถึงขีดจำกัด เมื่อต้องการเพิ่มขีดจำกัดนี้ ให้ดูที่ "ฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เก็บสำหรับรายการทีวีที่บันทึกไว้ได้อย่างไร" ข้างต้น

  • เลือก นาน 1 สัปดาห์ เพื่อลบรายการโดยอัตโนมัติหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่บันทึกรายการเหล่านั้นไว้

  • เลือก จนกว่าฉันจะดู เพื่อลบรายการโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณดูรายการเหล่านั้นเสร็จแล้ว

  • เลือก จนกว่าฉันจะลบ เพื่อไม่ให้ลบรายการโดยอัตโนมัติ

 4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • การตั้งค่าเริ่มต้นคือ จนกว่าจะต้องการพื้นที่ว่าง ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้แล้วฮาร์ดไดรฟ์ของคุณไม่มีเนื้อที่ว่างเหลืออยู่ รายการที่จัดกำหนดการไว้จะไม่ได้รับการบันทึก

เมื่อต้องการแทนที่การตั้งค่าทั่วไปสำหรับรายการที่ระบุ

คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าทั่วไปสำหรับรายการที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ Media Center ลบรายการส่วนใหญ่เมื่อต้องการเนื้อที่ว่าง แต่มีรายการหนึ่งที่คุณไม่ต้องการลบออก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกสำหรับรายการนั้นได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้

 3. คลิกรายการทีวีที่บันทึกไว้ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลื่อนไปที่ การกระทำ (ที่ด้านบนของหน้าจอ) คลิก เก็บไว้จนกว่า แล้วเลือกการตั้งค่าที่จะแทนที่การตั้งค่าทั่วไปสำหรับรายการนี้เท่านั้น

เมื่อต้องการลบรายการทีวีด้วยตนเอง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้

 3. คลิกรายการที่คุณต้องการลบ คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่

จะเกิดอะไรขึ้นกับรายการที่บันทึกไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ทีวี

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการลบรายการทีวีที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ (ดูที่ "วิธีที่ดีที่สุดในการลบรายการทีวีที่บันทึกไว้คือวิธีใด" ข้างต้น) และการตั้งค่าสำหรับซีรีส์ที่ระบุ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการบันทึกสำหรับซีรีส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว แล้วคลิก ซีรีส์

 3. คลิกซีรีส์จากรายการทางด้านขวา แล้วคลิก การตั้งค่าซีรีส์ (ถ้าคุณไม่ได้จัดกำหนดการการบันทึกซีรีส์ใดๆ ไว้ รายการจะว่างเปล่า)

 4. ภายใต้ เก็บไว้ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการลบรายการในซีรีส์นี้โดยอัตโนมัติ
 5. ภายใต้ เก็บไว้สูงสุด ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกจำนวนรายการสูงสุดที่คุณต้องการเก็บไว้ในแต่ละครั้ง
 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับซีรีส์ที่ระบุ Media Center จะใช้การตั้งค่าเหล่านี้ร่วมกับการตั้งค่าทั่วไปของคุณ เพื่อกำหนดว่ารายการหนึ่งๆ จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อใด

ฉันจะยกเลิกการบันทึกซีรีส์ได้อย่างไร

เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกซีรีส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว แล้วคลิก ซีรีส์

 3. คลิกซีรีส์จากรายการทางด้านขวา ให้คลิก ยกเลิกซีรีส์ แล้วคลิก ใช่ (ถ้าคุณไม่ได้จัดกำหนดการการบันทึกซีรีส์ใดๆ ไว้ รายการจะว่างเปล่า)

การป้องกันการคัดลอกคืออะไรและมีผลกระทบต่อฉันอย่างไร

เพื่อป้องกันการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต แฟ้มสื่อดิจิทัลบางแฟ้มจะมีการป้องกันด้วยสิทธิการใช้งานสื่อ สิทธิจะระบุวิธีการที่คุณจะสามารถใช้แฟ้มนั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซิงค์แฟ้มกับอุปกรณ์แบบพกพา หรือเล่นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้หรือไม่ ทั้งนี้เงื่อนไขของสิทธิได้รับการระบุโดยบุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการแฟ้ม หรือผู้ออกอากาศรายการทีวีที่ให้บริการเนื้อหานั้น Media Center ไม่สามารถเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันได้เว้นแต่คุณจะดาวน์โหลดสิทธิสำหรับเนื้อหานั้น

วิธีการได้รับสิทธิการใช้งานสื่อมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีทั่วไปคือโดยการดาวน์โหลดสิทธิจากผู้ให้บริการด้านเนื้อหา ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาอาจออกสิทธิเมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม มิฉะนั้น เมื่อคุณเล่นแฟ้มที่คุณไม่มีสิทธิ Media Center จะพยายามขอรับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือพร้อมท์ให้คุณขอรับสิทธิเหล่านั้น

นอกจากนี้ เนื้อหาทีวีบางอย่างอาจมีการทำเครื่องหมายไว้ว่ามีการป้องกันโดยเจ้าของ ผู้ออกอากาศ หรือผู้สร้างเนื้อหาทีวีนั้น เงื่อนไขของการป้องกันเนื้อหาได้รับการระบุโดยผู้ให้บริการด้านเนื้อหานั้นและมีการส่งผ่านไปพร้อมกับรายการทีวี ถ้าคุณบันทึกรายการ เงื่อนไขการป้องกันเนื้อหาจะถูกเก็บไว้พร้อมกับแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้และบังคับใช้เมื่อเล่น

บางรายการหรือบางส่วนของรายการที่บันทึกไว้อาจถูกจำกัดให้เล่นบนคอมพิวเตอร์ที่มีการบันทึกรายการไว้เท่านั้น ถ้าคุณพยายามจะเล่นแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจะได้รับแจ้งว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาที่ถูกจำกัดและคุณไม่สามารถเล่นเนื้อหานั้นได้

นอกจากนี้ บางแฟ้มสื่อหรือบางส่วนของแฟ้มที่มีการป้องกันอาจมีสิทธิการใช้งานสื่อที่จะหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่ระบุ ถ้าคุณพยายามจะเข้าถึงแฟ้มสื่อนั้นหลังจากที่สิทธิหมดอายุแล้ว คุณจะได้รับแจ้งว่าแฟ้มสื่อนั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่