การกู้คืนแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล'


เมื่อคุณลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ จริงๆ แล้วเป็นเพียงการย้ายแฟ้มไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ซึ่งจะเก็บแฟ้มไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสกู้คืนแฟ้มที่ถูกลบโดยไม่ตั้งใจและคืนค่าแฟ้มไปไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งเดิมของแฟ้มได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบแฟ้มอย่างถาวร ให้ดูที่ การลบแฟ้มออกจากถังรีไซเคิลอย่างถาวร

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการกู้คืนแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล' (0:50)

เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล'

  1. เปิด 'ถังรีไซเคิล' ด้วยการคลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้ม คลิกที่แฟ้ม และบนแถบเครื่องมือ ให้คลิก คืนค่ารายการนี้

    • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแฟ้มใดถูกเลือกอยู่ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ ให้คลิก คืนค่ารายการทั้งหมด

    แฟ้มต่างๆ จะถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปภาพของปุ่ม 'คืนค่ารายการนี้'
การกู้คืนรายการจาก 'ถังรีไซเคิล'

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณลบแฟ้มออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น โฟลเดอร์ เครือข่าย) แฟ้มอาจถูกลบอย่างถาวรแทนที่จะถูกเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล'

  • ถ้า 'ถังรีไซเคิล' ไม่แสดงให้เห็นบนเดสก์ท็อปของคุณ ให้ดูที่ การแสดงหรือการซ่อน 'ถังรีไซเคิล'ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่