การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่


คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ (เช่น 'เอกสารของฉัน' และ 'รูปภาพของฉัน ') ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแฟ้มจำนวนมากอยู่ในโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' คุณอาจต้องการเก็บแฟ้มไว้ในฮาร์ดไดรฟ์อื่นหรือบนเครือข่ายเพื่อให้ฮาร์ดไดรฟ์หลักของคุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น

เมื่อเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่จะเป็นการเปลี่ยนที่จัดเก็บโฟลเดอร์รวมถึงแฟ้มในโฟลเดอร์นั้นด้วย อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ได้ด้วยวิธีเดิมที่เคยทำก่อนเปลี่ยนเส้นทาง

เคล็ดลับ

 • แทนที่จะเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ คุณอาจลองรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารีใดไลบรารีหนึ่งของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรูปภาพจำนวนมาก คุณสามารถเก็บรูปภาพเหล่านั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นนอกเหนือจากในฮาร์ดไดรฟ์หลัก จากนั้นค่อยรวมตำแหน่งที่ตั้งนั้นไว้ในไลบรารี 'รูปภาพ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

รูปภาพของแท็บ 'ตำแหน่งที่ตั้ง'
แท็บ 'ตำแหน่งที่ตั้ง' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' ของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ย้าย

 4. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณต้องการใช้เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นบน คอมพิวเตอร์นี้ ไดรฟ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นี้ หรือคอมพิวเตอร์อื่นบนเครือข่าย เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย พิมพ์เครื่องหมายทับขวา (\\) สองครั้งลงในแถบที่อยู่ตามด้วยชื่อของ ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น \\mylaptop) แล้วกด Enter

 5. คลิกโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการเก็บแฟ้ม คลิก เลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คลิก ใช่ เพื่อย้ายแฟ้มทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เมื่อต้องการคืนค่าโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณได้เปลี่ยนเส้นทางไว้ก่อนหน้าและต้องการคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง คลิก คืนค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิก ใช่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์เดิมขึ้นมาใหม่ แล้วคลิก ใช่ อีกครั้งเพื่อย้ายแฟ้มทั้งหมดกลับไปยังโฟลเดอร์เดิม

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ 'ตำแหน่งที่ตั้ง' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' แสดงว่าคุณเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นั้นไม่ได้ ถ้าคุณเห็นแท็บ 'ตำแหน่งที่ตั้ง' แต่แก้ไขเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ให้ดูที่ สิทธิคืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่