วิธีใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกลด้วยแอปเดสก์ท็อประยะไกลจาก Windows Store คุณสามารถนั่งหน้าพีซีเครื่องหนึ่งแล้วทำการเชื่อมต่อกับพีซีอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น (พีซีระยะไกล) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้พีซีที่บ้านแล้วเชื่อมต่อไปยังพีซีในที่ทำงาน และใช้แอป แฟ้ม และทรัพยากรบนเครือข่ายทั้งหมดเหมือนกับว่าคุณใช้งานพีซีในที่ทำงานของคุณอยู่

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเชื่อมต่อไปยังพีซีเครื่องอื่นด้วย 'เดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าพีซีที่ใช้ Windows 8.1 ถ้าคุณต้องการตั้งค่าพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista ให้ดูที่ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ใช้เมนูแบบหล่นลงที่อยู่ติดกับชื่อเรื่องเพื่อดูรุ่นอื่น

เมื่อต้องการตั้งค่าพีซีระยะไกล

 1. ไปที่พีซีระยะไกล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก อนุญาตการเข้าถึงแบบระยะไกลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ภายใต้ เดสก์ท็อประยะไกล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกปุ่ม อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูคำถาม "ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด" ในหัวข้อนี้

 4. แตะหรือคลิก เลือกผู้ใช้ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา

  • ใน ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้ใส่ชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง ชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องนี้

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อเต็มของพีซีเครื่องนี้ คุณจะต้องใส่ชื่อดังกล่าวในแอปเดสก์ท็อประยะไกลเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องนี้จากระยะไกล เมื่อต้องการค้นหาชื่อเต็มของพีซีของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

  2. ดูชื่อเต็มของพีซีภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป

 7. ปิดโหมดสลีปและโหมดไฮเบอร์เนตบนพีซีระยะไกล คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดสลีปและไฮเบอร์เนตถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช้งาน เนื่องจากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่กำลังอยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลจากแอปเดสก์ท็อประยะไกล

 1. ในพีซีเฉพาะที่ของคุณ ให้เปิด เดสก์ท็อประยะไกล (ถ้าคุณไม่พบแอปดังกล่าว คุณสามารถติดตั้งได้จาก Windows Store)

 2. ใส่ชื่อเต็มของพีซีระยะไกล แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

พีซีเครื่องใดที่ฉันสามารถเชื่อมต่อโดยใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกลได้

คุณสามารถใช้พีซีที่ใช้ Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อได้ แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นต่อไปนี้เท่านั้น

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลได้

ต่อไปนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้สำหรับปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกล ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ชุมชนของ Microsoft

 • ไม่พบพีซีระยะไกล ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของพีซีระยะไกลเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีชื่อพีซีที่ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบว่าคุณใส่ชื่อไว้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองใส่ที่อยู่ IP ของพีซีระยะไกลแทนชื่อพีซี

 • มีปัญหาเกิดขึ้นกับเครือข่าย ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • เราเตอร์ของคุณเปิดอยู่ (เฉพาะเครือข่ายในบ้าน)

  • เสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว (เครือข่ายแบบผ่านสายเท่านั้น)

  • สวิตช์แบบไร้สายของพีซีของคุณเปิดอยู่ (แล็ปท็อปบนเครือข่ายไร้สายเท่านั้น)

  • อะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอยู่

  ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ที่ติดตั้งเครือข่ายของคุณ

 • พอร์ตของเดสก์ท็อประยะไกลอาจถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์บนพีซีท้องถิ่นหรือพีซีระยะไกลของคุณ เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้เดสก์ท็อประยะไกลผ่านไฟร์วอลล์ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ที่พีซีเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่อง:

  1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. แตะหรือคลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  4. ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะที่อนุญาต ให้เลือก เดสก์ท็อประยะไกล แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับเดสก์ท็อประยะไกล (โดยปกติคือ 3389) เปิดอยู่

 • การเชื่อมต่อระยะไกลอาจไม่ได้รับการอนุญาตบนพีซีระยะไกล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่คำถาม "ฉันจะเชื่อมต่อไปยังพีซีเครื่องอื่นด้วยเดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างไร" ในหัวข้อนี้

 • พีซีระยะไกลอาจอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากพีซีที่เปิดการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถาม "ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด" ในหัวข้อนี้

 • พีซีระยะไกลอาจถูกปิด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่ปิด อยู่ในโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนต ดังนั้น ถ้าพีซีระยะไกลสนับสนุนการไฮเบอร์เนต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าสำหรับโหมดสลีปและโหมดไฮเบอร์เนตบนพีซีระยะไกลเป็น ไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเห็นหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ของพีซีระยะไกลแต่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ คุณอาจยังไม่ถูกเพิ่มในกลุ่ม Remote Desktop Users หรือกลุ่มใดๆ ที่มีสิทธิระดับผู้ดูแลบนพีซีระยะไกลเครื่องนั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการให้คุณ

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าของเดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างอื่นสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลของคุณ เช่น การใช้อุปกรณ์ระยะไกลเช่นเครื่องพิมพ์ คลิปบอร์ด และอุปกรณ์เสียง และการเปลี่ยนความเร็วของตัวชี้แบบสัมผัส

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพีซีระยะไกลทั้งหมด

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพีซีระยะไกลบางเครื่อง

 1. ในหน้าแรกของแอป ให้ปัดนิ้วเพื่อเลือกหรือคลิกขวาที่รูปขนาดย่อของพีซีที่คุณต้องการ

 2. แตะหรือคลิก แก้ไข แล้วปิด ใช้การตั้งค่าเดียวกันสำหรับพีซีระยะไกลทั้งหมด

 3. เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ

ฉันจะเปิดหน้าจอเริ่ม ชุดทางลัด หรือแป้นพิมพ์สัมผัสบนพีซีระยะไกลได้อย่างไร

มีวิธีการอยู่สองสามวิธีในการเปิดคำสั่งแอปของพีซีระยะไกลในเดสก์ท็อประยะไกล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีไอคอนของหน้าจอเริ่ม ชุดทางลัด และแป้นพิมพ์สัมผัส

 • คลิกขวาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 • ปัดนิ้วเข้าจากขอบบนสุดหรือล่างสุด (ขณะที่เซสชันระยะไกลยังอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ)

 • แตะหรือคลิกที่แถบการเชื่อมต่อ

 • กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +Z

ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด

ก่อนที่คุณหรือผู้อื่นจะสามารถเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลได้ คุณจะต้องเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เหมาะสมบนพีซีระยะไกล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระยะไกล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

การตั้งค่าระยะไกลมีสองตัวเลือก ได้แก่

 • ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ตัวเลือกนี้จะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับพีซีของคุณจากระยะไกลได้

 • อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลบนพีซีของคุณได้

  ถ้าคุณทราบว่าบุคคลที่จะเชื่อมต่อกับพีซีของคุณใช้ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ในพีซีของตน ให้เลือกกล่อง อนุญาตการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น (แนะนำ) Windows รุ่นดังกล่าวนี้ใช้การรับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย ซึ่งเป็นวิธีการรับรองความถูกต้องที่จะดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสร้างการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ และก่อนที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้จะปรากฏขึ้น วิธีการนี้สามารถช่วยป้องกันพีซีระยะไกลจากแฮกเกอร์และมัลแวร์ได้

ฉันสามารถใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกลกับหลายจอภาพได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเห็นเซสชันระยะไกลหนึ่งๆ บนหลายจอภาพได้ และหน้าจอเริ่มรวมถึงแอปต่างๆ จาก Windows Store (เช่น แอปเดสก์ท็อประยะไกล) จะสามารถเปิดขึ้นบนหน้าจอได้ทีละหน้าจอเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถดูเซสชันมากกว่าหนึ่งเซสชันได้พร้อมกัน ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับพีซีมากกว่าหนึ่งเครื่องและดูพีซีเหล่านั้นพร้อมกันบนหลายจอภาพ หรือถ้าคุณต้องการให้มีหน้าต่างระยะไกลหลายหน้าต่างในหน้าจอเดียว คุณอาจต้องใช้แอปการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลบนเดสก์ท็อป

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่