การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล: คำถามที่ถามบ่อยเมื่อใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' คุณจะสามารถใช้งานพีซีเครื่องหนึ่งและเชื่อมต่อไปยังพีซีอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ที่อื่นได้ (พีซีระยะไกล) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้พีซีที่บ้านแล้วเชื่อมต่อไปยังพีซีในที่ทำงาน และใช้แอป แฟ้ม และทรัพยากรบนเครือข่ายทั้งหมดเหมือนกับว่าคุณใช้งานพีซีในที่ทำงานของคุณอยู่

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเชื่อมต่อไปยังพีซีเครื่องอื่นด้วย 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

 1. ตั้งค่าพีซีระยะไกลเพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลได้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า เดสก์ท็อประยะไกล ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เลือกผู้ใช้ที่สามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลได้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ภายใต้ เดสก์ท็อประยะไกล ให้เลือกปุ่ม อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

  4. แตะหรือคลิก เลือกผู้ใช้ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม

  5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำดังนี้

   1. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา

   2. ใน ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้ใส่ชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง ชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องนี้

 2. และเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อไปยังพีซีระยะไกล คุณจำเป็นต้องทราบชื่อเต็มของพีซีเครื่องนั้น

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

  2. ชื่อเต็มของพีซีจะแสดงภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป

 3. จากนั้น คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดสลีปและไฮเบอร์เนตถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช้งาน เนื่องจากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่กำลังอยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

 4. ขั้นสุดท้าย ใส่ชื่อเต็มของพีซีระยะไกลใน 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' บนพีซีของคุณ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถอนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลไปยังพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้บางรุ่นเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนถัดไป "พีซีเครื่องใดที่ฉันสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'"

พีซีเครื่องใดที่ฉันสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

คุณสามารถใช้พีซีที่ใช้ Windows XP, Windows Vista เละ Windows 7 รุ่นใดก็ได้ หรือพีซีที่ใช้ Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ แต่พีซีระยะไกลต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

ฉันจะเชื่อมต่อกับพีซีในที่ทำงานได้อย่างไร

คุณสามารถเชื่อมต่อกับพีซีในที่ทำงานจากพีซีในที่ทำงานเครื่องอื่นหรือพีซีที่บ้านของคุณได้ แต่จะสามารถลงชื่อเข้าใช้พีซีได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น ถ้ามีบุคคลอื่นใช้พีซีในที่ทำงานอยู่ คนเหล่านั้นจะถูกลงชื่อออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดพอร์ตที่จำเป็นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการเชื่อมต่อระยะไกล ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' (โดยปกติคือ 3389) เปิดอยู่

การเชื่อมต่อจากพีซีในที่ทำงานไปยังพีซีในที่ทำงานเครื่องอื่น

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า mstsc ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก mstsc

 2. ใส่ชื่อของพีซีในที่ทำงานที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เชื่อมต่อ (คุณสามารถใส่ที่อยู่ IP แทนชื่อพีซีได้เช่นกัน)

การเชื่อมต่อจากพีซีที่บ้านไปยังพีซีในที่ทำงาน

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับพีซีในที่ทำงานจากพีซีที่บ้าน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้สองวิธี (ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีใด ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ) ดังนี้

 • เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) VPN จะเชื่อมต่อพีซีกับเครือข่ายขนาดใหญ่ (โดยปกติคือองค์กร) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้สอบถามชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN จากผู้ดูแลระบบไอทีก่อนที่จะเริ่ม

  1. เปิด 'ตัวช่วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แตะหรือคลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อไปยังที่ทำงาน

  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  3. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า mstsc ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก mstsc

  4. ใส่ชื่อของพีซีในที่ทำงานที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เชื่อมต่อ (คุณสามารถใส่ที่อยู่ IP แทนชื่อพีซีได้เช่นกัน)

 • เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกล (เกตเวย์ของ RD) เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับพีซีในที่ทำงานบนเครือข่ายขององค์กรจากพีซีเครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่าสองเครือข่ายจะใช้โพรโทคอลที่แตกต่างกัน โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่อนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า mstsc ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก mstsc

  2. แตะหรือคลิก แสดงตัวเลือก แล้วแตะหรือคลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ เชื่อมต่อจากทุกหนแห่ง ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า

  3. เลือก ใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD เหล่านี้ แล้วใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ (สอบถามข้อมูลนี้จากผู้ดูแลระบบของคุณ)

  4. ใน วิธีการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • อนุญาตให้ฉันเลือกในภายหลัง ตัวเลือกนี้จะให้คุณเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อ

   • ถามรหัสผ่าน (NTLM) ตัวเลือกนี้จะขอให้คุณใส่รหัสผ่านเมื่อคุณเชื่อมต่อ

   • สมาร์ทการ์ด ตัวเลือกนี้จะขอให้คุณเสียบสมาร์ทการ์ดเมื่อคุณเชื่อมต่อ

  5. เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อของคุณเร็วขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ข้ามเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD สำหรับที่อยู่ภายใน

   ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ เพราะถ้าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกับคุณ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีบนเครือข่ายได้

  6. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป ใส่ชื่อของพีซีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ (คุณสามารถใส่ที่อยู่ IP แทนชื่อพีซีได้เช่นกัน)

ฉันจะเปิดหน้าจอเริ่มและชุดทางลัดเมื่อเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลที่ใช้ Windows 8.1 จากพีซีที่ใช้ Windows 8.1 ได้อย่างไร

ใช้แถบการเชื่อมต่อที่ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอเริ่มของพีซีระยะไกล ทางลัด แอปล่าสุด และเพื่อใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' แบบเคียงข้างกันกับแอปอื่นๆ
เมนูชุดทางลัดในแถบการเชื่อมต่อ
เมนูชุดทางลัดในแถบการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • ถ้าหน้าต่าง 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ของคุณไม่ได้ขยายใหญ่สุด คุณจำเป็นต้องคลิกไอคอน 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ที่ด้านบนซ้ายของหน้าต่างเพื่อแสดงหน้าจอเริ่ม ชุดทางลัด และตัวเลือกอื่นๆ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้

ต่อไปนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้สำหรับปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกล ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เกี่ยวกับชุมชนของ Microsoft

 • ไม่พบพีซีระยะไกล ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของพีซีระยะไกลเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีชื่อพีซีที่ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบว่าคุณใส่ชื่อไว้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองใส่ที่อยู่ IP ของพีซีระยะไกลแทนชื่อพีซี

 • มีปัญหาเกิดขึ้นกับเครือข่าย ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • เราเตอร์ของคุณเปิดอยู่ (เฉพาะเครือข่ายในบ้าน)

  • เสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว (เครือข่ายแบบผ่านสายเท่านั้น)

  • สวิตช์แบบไร้สายของพีซีของคุณเปิดอยู่ (แล็ปท็อปบนเครือข่ายไร้สายเท่านั้น)

  • อะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอยู่

  ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ที่ติดตั้งเครือข่ายของคุณ

 • พอร์ตเดสก์ท็อประยะไกลอาจถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. แตะหรือคลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  4. ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะที่อนุญาต ให้เลือก เดสก์ท็อประยะไกล แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' (ปกติจะเป็น 3389) เปิดอยู่

 • การเชื่อมต่อระยะไกลอาจไม่ได้รับการตั้งค่าบนพีซีระยะไกล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่คำถาม "ฉันจะเชื่อมต่อไปยังพีซีเครื่องอื่นด้วย 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร" ในหัวข้อนี้

 • พีซีระยะไกลอาจอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากพีซีที่ติดตั้งการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถาม "ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด" ในหัวข้อนี้

 • พีซีระยะไกลอาจถูกปิด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่ปิด อยู่ในโหมดสลีป หรือไฮเบอร์เนต ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าโหมดสลีปและไฮเบอร์เนตบนพีซีระยะไกลเป็น ไม่ใช้งาน (พีซีบางเครื่องอาจไม่มีโหมดไฮเบอร์เนต) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเห็นหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ของพีซีระยะไกลแต่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ คุณอาจยังไม่ถูกเพิ่มในกลุ่ม Remote Desktop Users หรือกลุ่มใดๆ ที่มีสิทธิระดับผู้ดูแลบนพีซีระยะไกลเครื่องนั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการให้คุณ

ฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลของคุณ รวมถึงขนาดของเดสก์ท็อป เสียง และความเร็วในการเชื่อมต่อของพีซีระยะไกล

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า mstsc ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก mstsc

 2. ใส่ชื่อของพีซีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 3. ก่อนที่จะเชื่อมต่อ ให้แตะหรือคลิก แสดงตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการบนแท็บ การแสดงผล, ทรัพยากรบนเครื่องนี้ , โปรแกรม , ประสบการณ์ และ ขั้นสูง

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับการเชื่อมต่อครั้งต่อๆ ไป ให้แตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

 5. แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างใน 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลของคุณ

ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด

ก่อนที่คุณหรือผู้อื่นจะสามารถเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลได้ คุณจะต้องเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เหมาะสมบนพีซีระยะไกล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระยะไกล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

การตั้งค่าระยะไกลมี 2 ตัวเลือก

 • ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ นี่จะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับพีซีของคุณจากระยะไกลได้

 • อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ นี่จะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลบนพีซีของคุณ

  ถ้าคุณทราบว่าบุคคลที่จะเชื่อมต่อกับพีซีของคุณใช้ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ในพีซีของตน ให้เลือกกล่อง อนุญาตการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น (แนะนำ)Windows รุ่นดังกล่าวนี้ใช้การรับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย ซึ่งเป็นวิธีการรับรองความถูกต้องที่จะดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสร้างการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ และก่อนที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้จะปรากฏขึ้น วิธีการนี้สามารถช่วยป้องกันพีซีระยะไกลจากแฮกเกอร์และมัลแวร์ได้