การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล: คำถามที่ถามบ่อย'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เป็นเทคโนโลยีที่อนุญาตให้คุณนั่งที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (บางครั้งเรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบ ไคลเอ็นต์) และเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล (บางครั้งเรียกว่า โฮสต์ คอมพิวเตอร์) ในอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณและเข้าถึงโปรแกรม แฟ้ม และทรัพยากรเครือข่ายทั้งหมดของคุณได้เหมือนกับคุณกำลังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานของคุณ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมในที่ทำงานทิ้งไว้ แล้วเมื่อคุณกลับมาที่บ้าน คุณสามารถเห็นเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานแสดงอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณโดยที่มีโปรแกรมเดียวกันนั้นกำลังทำงานอยู่

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Access another computer using Remote Desktop.

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

แสดงทั้งหมด

Windows 7 รุ่นใดบ้างที่มี 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

Windows 7 ทุกรุ่นมี 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

 • คุณสามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อจาก Windows 7 รุ่นใดๆ ก็ตาม

 • คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate หรือ Windows 7 Enterprise

 • คุณไม่สามารถใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic หรือ Windows 7 Home Premium ได้

ฉันจะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่ฉันต้องการเชื่อมต่อได้อย่างไร

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นใช้ Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate หรือ Windows 7 Enterprise ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ภายใต้ เดสก์ท็อประยะไกล ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก แล้วคลิก เลือกผู้ใช้

  ถ้าคุณคือผู้ดูแล ของคอมพิวเตอร์ บัญชีผู้ใช้ปัจจุบันของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการผู้ใช้ระยะไกลโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถข้ามสองขั้นตอนถัดไปได้

 4. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งการค้นหา ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา

  • ใน ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไป แล้วคลิก ตกลง

  ชื่อจะปรากฏในรายการผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบ 'ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล'

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตได้ ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าการตั้งค่าสำหรับโหมดสลีปและไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลถูกตั้งเป็น ไม่ต้อง (คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่มีโหมดไฮเบอร์เนต) สำหรับขัอมูลเกี่ยวกับการทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

 • คุณไม่สามารถใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic หรือ Windows 7 Home Premium ได้

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้ค้นหาคำว่า "การอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจากภายนอกเครือข่ายในบ้าน" ใน Help and Support ของ Windows

ฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

 2. ใน คอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 3. ก่อนการเชื่อมต่อ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการบนแท็บ จอแสดงผลทรัพยากรบนเครื่องนี้โปรแกรมประสบการณ์ และ ขั้นสูง

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับการเชื่อมต่อในอนาคต ให้คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก บันทึก

 4. คลิก เชื่อมต่อ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างใน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ได้

ผู้ดูแลระบบของคุณกำลังควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ผ่านนโยบายกลุ่ม

ชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์คืออะไร

ชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชื่อโฮสต์ (คอมพิวเตอร์) ชื่อโดเมน และโดเมนในระดับที่สูงกว่าทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชื่อโดเมนที่ระบุแบบเต็ม (FQDN) ตัวอย่างเช่น ชื่อเต็มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ "host" อาจเป็น host.example.microsoft.com

Windows 7 รุ่นใดบ้างที่มีการสนับสนุนการใช้หลายจอภาพสำหรับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

ใน Windows 7 Ultimate และ Windows 7 Enterprise 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' สนับสนุนการใช้จอแสดงผลความละเอียดสูงหลายจอในเซสชันระยะไกล เมื่อต้องการให้เดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ระยะไกลใช้หลายจอภาพ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ จอแสดงผล

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้จอภาพทั้งหมดสำหรับเซสชันระยะไกล แล้วคลิก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะนี้บางครั้งเรียกว่า ความละเอียดต่อเนื่อง เมื่อต้องการสลับไปมาในโหมดขยายเต็มหน้าจอ ให้กด Ctrl+Alt+Break

 • องค์ประกอบเดสก์ท็อปไม่สามารถใช้ได้ถ้าคุณกำลังใช้หลายจอภาพในเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลของคุณ องค์ประกอบเดสก์ท็อปมีองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Aero เช่น หน้าต่างโปร่งแสงสำหรับเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล

ฉันสามารถเปลี่ยนพอร์ตการรับสำหรับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม คุณสามารถเปลี่ยนพอร์ตที่ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ใช้ (หรือ "รับ") แทนการใช้พอร์ตมาตรฐาน 3389 เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคและหมายเลขพอร์ตใหม่ (ตัวอย่างเช่น Computer1:3390) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบบถาวร ให้ดูที่ วิธีการเปลี่ยนพอร์ตการรับสำหรับเดสก์ท็อประยะไกล บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft