การเอารายการออกจากไลบรารีของ Windows Media Player


หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเอาแฟ้มและอุปกรณ์ออกจากไลบรารีของ Windows Media Player ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการลบแฟ้มออกจากไลบรารีของ Player

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะเลือก

 3. ถ้าได้รับการพร้อมท์ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ลบออกจากไลบรารีเท่านั้น

   ตัวเลือกนี้จะลบการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มออกจากไลบรารีของ Player ของคุณ แต่ไม่ได้ลบแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ลบออกจากไลบรารีและคอมพิวเตอร์ของฉัน

   ตัวเลือกนี้จะลบทั้งการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มจากไลบรารีของ Player และลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ

  • ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก ไว้เมื่อได้รับพร้อมท์นี้ และคุณต้องการเปลี่ยนวิธีที่ Player จะลบแฟ้มในอนาคต ให้ทำดังนี้

   1. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือก

   2. คลิกแท็บ ไลบรารี เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์เมื่อลบออกจากไลบรารี

เมื่อต้องการเอาอุปกรณ์ออกจากไลบรารีของ Player

ถ้าคุณไม่ต้องการซิงค์อุปกรณ์กับ Player อีกต่อไป คุณสามารถเอาอุปกรณ์นั้นออกจากไลบรารีของ Player ได้ ซึ่งจะการลบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวใน Player รวมทั้งรายการแฟ้มต่างๆ ที่ซิงค์กับอุปกรณ์นี้

 1. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการเอาออกในบานหน้าต่างนำทาง ชี้ไปที่ ตัวเลือก แล้วคลิก สิ้นสุดซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ

  หมายเหตุ

  • ถ้าอุปกรณ์ยังเชื่อมต่ออยู่ในขณะที่คุณทำขั้นตอนนี้ อุปกรณ์จะสลับเป็นการซิงค์ด้วยตนเอง และข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์จะยังคงมีอยู่ใน Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ด้วยตนเอง ให้ดูที่ การซิงค์ด้วยตนเองใน Windows Media Player

  • ถ้าคุณต้องการซิงค์อุปกรณ์กับ Player ในอนาคต คุณจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงค์ใน Windows Media Player