การเอาสปายแวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ


ถ้าคุณมีสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ คุณควรพยายามเอาออกโดยใช้โปรแกรมสแกน AntiSpyware และเครื่องมือในการเอาออก นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาสปายแวร์ออกด้วยตนเองได้ คุณอาจต้องใช้ทั้งสองวิธีหรือทำมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเอาสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการออกไปได้ทั้งหมด

การใช้โปรแกรมสแกน AntiSpyware และเครื่องมือในการเอาออก

Windows Defender เป็นคุณลักษณะหนึ่งใน Windows รุ่นนี้ ซึ่งจะช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ เมื่อ Windows Defender เปิดทำงานอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถ้าสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการพยายามจะทำงานหรือติดตั้งตัวเองลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะละเว้น กักกัน (ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งสปายแวร์ไม่สามารถทำงานได้) หรือเอาแต่ละรายการที่ตรวจพบออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสแกนหาสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ

โปรแกรมสแกนสปายแวร์ต่างๆ มักจะถูกรวมอยู่ในโปรแกรมป้องกันไวรัส ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้แล้ว ให้ตรวจดูว่าโปรแกรมดังกล่าวรวมคุณลักษณะการป้องกันสปายแวร์ไว้ด้วยหรือไม่ หรือคุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะเหล่านั้นเป็นการปรับปรุง แล้วสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประจำได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสปายแวร์ ให้ออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Security (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)

การเอาสปายแวร์ออกด้วยตนเอง

บางครั้งสปายแวร์ก็เอาออกได้ยาก ถ้าโปรแกรม AntiSpyware แจ้งเตือนคุณว่าไม่สามารถเอาสปายแวร์ออกไปได้ ให้ทำตามคำแนะนำของโปรแกรม AntiSpyware นั้น ในกรณีที่ทำแล้วไม่ได้ผล ให้ลองใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

 • ลองติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรม AntiSpyware อื่น โปรแกรมป้องกันไวรัสหลายโปรแกรมจะมาพร้อมกับการป้องกันสปายแวร์

 • ตรวจสอบ โปรแกรมและคุณลักษณะ เพื่อดูว่ามีรายการใดบ้างที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

  ให้ใช้วิธีการนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด มีโปรแกรมเป็นจำนวนมากแสดงอยู่ในรายการของ 'แผงควบคุม' ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่สปายแวร์ โปรแกรมสปายแวร์จำนวนมากใช้วิธีการพิเศษในการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงตัวใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ในบางครั้ง โปรแกรมสปายแวร์จะมีตัวเลือกในการยกเลิกการติดตั้งมาให้ ซึ่งสามารถเอาสปายแวร์ออกไปได้เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ ให้เอาออกเฉพาะโปรแกรมที่คุณมั่นใจว่าเป็นสปายแวร์เท่านั้น และอย่าเอาโปรแกรมที่คุณอาจต้องการเก็บไว้ออก แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้บ่อยก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

 • ติดตั้ง Windows ใหม่

  สปายแวร์บางตัวสามารถซ่อนตัวเองได้ดีจนทำให้ไม่สามารถเอาออกได้ ถ้าคุณยังคงเห็นร่องรอยของสปายแวร์หลังจากพยายามเอาออกด้วยโปรแกรม AntiSpyware หรือหลังจากพยายามถอนการติดตั้งโดยใช้ 'แผงควบคุม' แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Windows และโปรแกรมต่างๆ ของคุณใหม่

  คำเตือน

  • แม้ว่าการติดตั้ง Windows ใหม่จะสามารถเอาสปายแวร์ออกไปได้ แต่ก็จะลบแฟ้มและโปรแกรมต่างๆ ของคุณออกไปด้วย ถ้าคุณต้องติดตั้ง Windows ใหม่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลเอกสารและแฟ้มต่างๆ ของคุณไว้แล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงแผ่นดิสก์การติดตั้งที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่