เมื่อต้องการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ เราไม่แนะนำให้คุณเอาการปรับปรุงออก

  1. เปิด 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้

  2. คลิกที่การปรับปรุงที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงใหม่ได้ในภายหลังด้วยการไปที่ Windows Update ใน 'แผงควบคุม' แล้วตรวจหาการปรับปรุงอีกครั้ง เมื่อต้องการหยุด Windows จากการติดตั้งหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการปรับปรุง ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเอาการปรับปรุงออก

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่สามารถเอาการปรับปรุงออก คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งใช้นโยบายกลุ่มในการจัดการการปรับปรุง ในกรณีอื่น คุณอาจไม่สามารถเอาการปรับปรุงออกได้ เนื่องจากการปรับปรุงนั้นนำไปใช้กับส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ถ้าคุณคิดว่าการปรับปรุงที่คุณไม่สามารถเอาออกได้เป็นสาเหตุของปัญหา ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือกลุ่มสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณ หรือดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเอาการปรับปรุงออกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่