ฉันสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของฉันใหม่ได้หรือไม่


ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณใหม่ได้โดยใช้คุณลักษณะ 'ย่อขนาด' ใน 'การจัดการดิสก์' คุณสามารถย่อขนาดพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างเนื้อที่ดิสก์ที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูลใหม่ได้ (กรุณาสังเกตว่าคำว่าพาร์ติชันและไดร์ฟข้อมูลมักใช้แทนกันได้)

  1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

  3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการกระชับข้อมูล แล้วคลิก ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูล

  4. ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

  • สิ่งต่อไปนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก หัวข้อวิธีใช้ คลิกแท็บ ค้นหา พิมพ์ ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูลแบบพื้นฐาน แล้วคลิก แสดงรายการหัวข้อ

  • ถ้าคุณมีหลายพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถลบ แล้วสร้างพาร์ติชันจากเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้มา เมื่อคุณลบพาร์ติชัน ข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันนั้นจะถูกลบออก

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ด้วยโปรแกรมการแบ่งพาร์ติชันอื่น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อื่นหลายรายเสนอโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณใหม่ได้โดยไม่ต้องลบข้อมูลออกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่