การปรับขนาดแถบงาน


คุณสามารถปรับขนาดแถบงานเพื่อสร้างพื้นที่ว่างเพิ่มเติมให้กับปุ่มและแถบเครื่องมือได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับขนาดแถบงาน (0:55)

เมื่อต้องการปรับขนาดแถบงาน

  1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ถัดจาก ล็อกแถบงาน แสดงว่าแถบงานถูกล็อกไว้ ให้ปลดล็อกโดยคลิก ล็อกแถบงาน ซึ่งจะเอาเครื่องหมายถูกออก

  2. ชี้ไปที่ขอบของแถบงานจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวรูปภาพของลูกศรที่แสดงว่าแถบงานพร้อมสำหรับการปรับขนาดแล้ว จากนั้นให้ลากเส้นขอบเพื่อกำหนดขนาดแถบงานตามที่คุณต้องการ


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่