การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากสำเนาสำรองอิมเมจระบบ


คุณสามารถใช้อิมเมจระบบคืนค่าเนื้อหาของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าฮาร์ดดิสก์หรือคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องของคุณหยุดทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิมเมจระบบ ให้ดูที่ อิมเมจระบบคืออะไร

คำเตือน

 • เมื่อคุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากอิมเมจระบบ การคืนค่านี้จะเป็นการคืนค่าที่สมบูรณ์ คุณไม่สามารถเลือกคืนค่าแต่ละรายการได้ และโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มทั้งหมดของคุณจะถูกแทนที่ด้วยรายการเหล่านั้นบนอิมเมจระบบ

ก่อนเริ่มการทำงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อแบบถอดได้ที่มีการเก็บสำเนาสำรองของคุณนั้นพร้อมใช้งาน ถ้าสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ที่คุณจะคืนค่าสำเนาสำรองนั้นมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าดิสก์ที่มีการสำรองข้อมูล

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการคืนค่าโดยใช้ 'แผงควบคุมการกู้คืน' (แนะนำ)

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณยังคงทำงานและคุณสามารถเข้าถึง 'แผงควบคุม' หรือถ้าคุณต้องการคืนค่าการสำรองอิมเมจระบบของคุณไปบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การกู้คืน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การกู้คืน แล้วคลิก การกู้คืน

 2. คลิก วิธีการกู้คืนขั้นสูง

 3. คลิก ใช้อิมเมจระบบที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้เพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ

เมื่อต้องการคืนค่าโดยใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึง 'แผงควบคุม' และคุณไม่มีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ ให้ใช้วิธีการนี้เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่ คุณต้องกดแป้น F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น ให้ลองใหม่อีกครั้ง

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มการทำงาน แล้วกด F8

 3. บนหน้าจอ Advanced Boot Options ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ Repair your computer แล้วกด Enter

 4. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกชื่อผู้ใช้ แล้วพิมพ์รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 6. บนเมนู System Recovery Options ให้คลิก System Image Recovery แล้วทำตามคำแนะนำ

เมื่อต้องการคืนค่าโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึง 'แผงควบคุม' คุณสามารถคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ (ถ้าคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งหรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์

 3. ถ้าได้รับการพร้อมท์ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากแผ่นดิสก์การติดตั้งหรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้กำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากซีดีหรือดีวีดี ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BIOS ให้ดูที่ BIOS: คำถามที่ถามบ่อย

 4. เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก Repair your computer

  ขั้นตอนนี้นำไปใช้ถ้าคุณใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows อยู่เท่านั้น

 6. เลือกตัวเลือกการกู้คืน แล้วคลิก ถัดไปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่