การคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

รายชื่อผู้ติดต่อใน Outlook.com ของคุณถูกใช้งานร่วมกันใน OneDrive, Skype รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft หากคุณลบหรือทำรายชื่อผู้ติดต่อหายโดยบังเอิญในรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook.com ของคุณ คุณสามารถคืนค่ารายชื่อเหล่านั้นได้ มีวิธีดังนี้

การคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

  1. ไปที่หน้า ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการเชื่อมต่อบุคคลโดยตรง

  2. ในแถบเมนู ให้คลิก จัดการ แล้วคลิก คืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

  3. คลิก คืนค่า ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการให้คืนค่า หรือคลิก คืนค่าทั้งหมด หากคุณต้องการคืนค่ารายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกลบออกทั้งหมด

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับปัญหานี้

หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบออกมานานกว่า 30 วัน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าหรือกู้คืนรายชื่อผู้ติดต่อ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่