การคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้า


ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลังการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุม คุณอาจต้องคืนค่าโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เป็นรุ่นก่อนหน้า

วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบ Windows Update เพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง ก่อนที่คุณจะคืนค่าเป็นโปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้า (2:08)

เมื่อต้องการคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้า

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ประเภทที่มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของคุณ แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้า

  3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม

    ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะเป็นผู้ใช้มาตรฐาน ปุ่มจะเป็นสีจาง ซึ่งหมายความว่าไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเป็นผู้ดูแลเพื่อย้อนกลับโปรแกรมควบคุม

หมายเหตุ

  • ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้าติดตั้งไว้สำหรับอุปกรณ์ที่เลือก ปุ่ม ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม จะไม่พร้อมใช้งานถึงแม้ว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะเป็นผู้ดูแลก็ตามต้องการความช่วยเหลือหรือไม่