การริพเพลง: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการริพซีดีใน Windows Media Player

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการริพซีดีและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการริพ ให้ดูที่ การริพเพลงจากซีดี และ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

แสดงทั้งหมด

การริพคืออะไร

การริพคือกระบวนการคัดลอกเพลงจากซีดีเพลงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ในระหว่างกระบวนการริพ Player จะบีบอัดเพลงแต่ละเพลงแล้วเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นแฟ้มWindows Media Audio (WMA), WAV หรือ MP3 หลังจากนั้น คุณสามารถซิงค์แฟ้มต่างๆ กับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา เขียนแฟ้มลงซีดี เพิ่มแฟ้มในรายการที่จะเล่น หรือเล่นแฟ้มได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องค้นหาและใส่ซีดี

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันตัดสินใจที่จะป้องกันการคัดลอกเพลงที่ฉันริพมา

ถ้าคุณจะป้องกันการคัดลอกแทร็กที่ริพมาจากซีดี คุณต้องมีสิทธิการใช้งานสื่อเพื่อเล่น เขียน หรือซิงค์แฟ้มที่ริพมา ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และพยายามใช้แฟ้มนั้น คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มที่ริพมาได้ในจำนวนครั้งที่จำกัด

ถ้าคุณต้องการใช้เพลงที่ริพมากับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง อย่าทำการป้องกันการคัดลอกแฟ้ม ถ้าคุณต้องการจำกัดการแจกจ่ายเพลงใดๆ ที่คุณริพมา ให้เปิดการป้องกันการคัดลอกก่อนทำการริพ คุณจะไม่สามารถเอาการป้องกันการคัดลอกออกจากแฟ้มได้เมื่อนำไปใช้แล้ว การป้องกันการคัดลอกจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณริพเพลงเป็นรูปแบบ Windows Media Audio (WMA) เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดการป้องกันการคัดลอก ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

ฉันจะหาแฟ้มที่ฉันริพมาได้ที่ไหน

แฟ้มที่ริพมาจะถูกเพิ่มเข้าในไลบรารีของ Player โดยอัตโนมัติ แฟ้มดังกล่าวจะอยู่ในโฟลเดอร์ใน 'ไลบรารีเพลง' ของคุณในคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่ระบุบนแท็บ 'ริพเพลง' ของกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือก' คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่ริพ ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อหรือย้ายแฟ้มที่ฉันริพมาแล้วได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการตั้งชื่อและโฟลเดอร์ที่จัดเก็บแฟ้มที่ริพมา คุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นกับแฟ้มที่ริพมาก่อนหน้านี้ได้ด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพลงโดยใช้การตั้งค่าการริพเพลง และ จัดเรียงเพลงใหม่ในโฟลเดอร์เพลงที่ริพ โดยใช้การตั้งค่าการริพเพลง บนแท็บ ไลบรารี ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เมื่อทำเช่นนี้แล้ว แฟ้มแต่ละแฟ้มจะถูกเปลี่ยนชื่อและย้ายในครั้งถัดไปที่มีการเรียกคืนหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มนั้น

ฉันสามารถฟังเพลงขณะทำการริพได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถฟังเพลงในรายการใดๆ ต่อไปนี้ได้ในขณะทำการริพเพลง ซีดีที่คุณกำลังริพ เนื้อหาอื่นๆ ในไลบรารีของ Player ซีดีเพลงอื่นๆ ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์หลายไดรฟ์ หรือเนื้อหาที่ส่งแบบกระแสข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบว่าแฟ้มเพลงที่คุณริพมามีข้อบกพร่องทางเสียง เช่น การข้าม สะดุด หรือปัญหาอื่นๆ ให้ลองริพซีดีอีกครั้งและหลีกเลี่ยงการทำงานอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ในระหว่างกระบวนการริพ

หมายเหตุ

  • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่