การริพเพลงจากซีดีใน Windows Media Center


คุณสามารถริพ (หรือคัดลอก) แทร็กจากซีดีเพลงของคุณมายังคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ Windows Media Center แฟ้มจะเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (โดยปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ 'เพลงของฉัน') เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นใน Media Center ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ใส่ซีดีเพลงไว้ก็ตาม

เมื่อต้องการริพเพลงจากซีดีเพลง

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
  2. ถ้า Media Center ไม่ได้อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด' ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง
  3. ใส่ซีดีเพลงลงในซีดีรอมไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซีดีจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

  4. บนหน้าจอ 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิก ริพซีดี (ถ้าคุณนำทางไปจากหน้าจอ 'กำลังเล่นในขณะนี้' คุณสามารถกลับมายังหน้าจอนั้นจากหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ได้ตลอดเวลา โดยการเลื่อนไปที่ เพลง คลิก ไลบรารีเพลง คลิก อัลบั้ม แล้วคลิกซีดีที่คุณใส่ไว้)

  5. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณริพซีดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ตัวเลือกการริพซีดี (คุณจะไม่เห็นหน้าจอนี้ในครั้งถัดไปที่คุณริพซีดี)

  6. ในกล่องโต้ตอบ ริพซีดี ให้คลิก ใช่ เพื่อริพแทร็กมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มเพลงที่ริพจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีเพลงของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • การตั้งค่าการริพบางอย่าง เช่น รูปแบบแฟ้มและอัตราบิตของแฟ้มเพลงที่ริพ จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ระบุอยู่ใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน Windows Media Player ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

  • บนหน้าจอ ตัวเลือกการริพซีดี คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้แฟ้มที่ริพได้รับการป้องกันด้วยสิทธิการใช้งานสื่อหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการคัดลอก ให้ดูที่ การริพเพลง: คำถามที่ถามบ่อย

  • เมื่อคุณใส่ซีดีเพลง ซีดีนั้นอาจเริ่มเล่นหรือริพโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'

หมายเหตุ

  • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่