การอนุญาตให้โปรแกรมผ่านไฟร์วอลล์ได้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง


เมื่อคุณเพิ่มโปรแกรมลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาตในไฟร์วอลล์ หรือเมื่อคุณเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์ แสดงว่าคุณอนุญาตให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งส่งข้อมูลไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านไฟร์วอลล์ได้ การยอมให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ (บางครั้งเรียกว่า การยกเลิกการบล็อก) คล้ายกับการเจาะรูในไฟร์วอลล์

แต่ละครั้งที่คุณเปิดพอร์ตหรืออนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะมีความปลอดภัยน้อยลง ยิ่งไฟร์วอลล์ของคุณมีโปรแกรมที่อนุญาตหรือเปิดพอร์ตมากขึ้น ยิ่งมีโอกาสที่แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจะใช้หนึ่งในการเปิดเหล่านั้นแพร่กระจายหนอนไวรัส เข้าถึงแฟ้มของคุณ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของคุณแพร่กระจายซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้มากขึ้น

โดยทั่วไปการเพิ่มโปรแกรมลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาตจะปลอดภัยมากกว่าการเปิดพอร์ต ถ้าคุณเปิดพอร์ต พอร์ตจะเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิด ไม่ว่าโปรแกรมกำลังใช้พอร์ตนั้นหรือไม่ก็ตาม ถ้าคุณเพิ่มโปรแกรมลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาต "รู" จะเปิดก็ต่อเมื่อต้องการการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ให้ทำดังนี้

 • อนุญาตเฉพาะโปรแกรมหรือเปิดพอร์ตเมื่อคุณจำเป็นจริงๆ และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเอาโปรแกรมออกจากรายการโปรแกรมที่อนุญาต หรือปิดพอร์ตที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป

 • ไม่อนุญาตโปรแกรมที่คุณจำไม่ได้ว่าสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมออกจากรายการโปรแกรมที่อนุญาต

 1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  รูปภาพของบานหน้าต่างด้านซ้ายของไฟร์วอลล์ Windows ใน 'แผงควบคุม'
  บานหน้าต่างด้านซ้ายของไฟร์วอลล์ Windows
 3. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกจากรายการโปรแกรมที่อนุญาต แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการปิดพอร์ตของไฟร์วอลล์

 1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Firewall with Advanced Security ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก กฎขาเข้า

 4. ในบานหน้าต่างกลาง ให้เลือกกฎที่คุณต้องการปิดใช้งาน จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก ปิดใช้กฎ