ความเสี่ยงของการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่คืออะไร


ถ้าคุณตั้งค่ารหัสผ่านใหม่โดยใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ จะไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ดูแลในการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้อื่น ผู้ใช้นี้จะไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่เข้ารหัสลับ ข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับ และรหัสผ่านต่างๆ ที่เก็บไว้ของเว็บไซต์และทรัพยากรเครือข่ายได้ ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ หรือผู้ใช้ยอมสูญเสียสิทธิการเข้าถึงเหล่านี้ การใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จัดว่าเป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายในการกู้คืนรหัสผ่านที่ลืม

หมายเหตุ

  • การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ไม่เหมือนกับการเปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้ดูที่ การตั้งค่ารหัสผ่าน Windows ของคุณใหม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่