ครั้งแรกที่คุณบันทึกแฟ้ม คุณต้องสร้างชื่อสำหรับแฟ้มนั้น และเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม ถ้าคุณเปิดแฟ้มและต้องการบันทึกสำเนาแยกต่างหากโดยไม่แทนที่แฟ้มที่คุณเปิด คุณต้องบันทึกแฟ้มนั้นโดยใช้ชื่อใหม่หรือบันทึกสำเนาไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

แอปส่วนใหญ่จะบันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น แอปที่คุณใช้สำหรับการทำงานกับเอกสารอาจแสดง OneDrive เป็นตำแหน่งเริ่มต้นในการบันทึก เมื่อคุณบันทึกแฟ้มใน OneDrive คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มนั้นจากอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับพีซีของคุณ แต่คุณสามารถบันทึกแฟ้มของคุณไว้ในที่ใดก็ได้ถ้าคุณต้องการ

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มจากเดสก์ท็อปแอป

เมื่อคุณกำลังใช้เดสก์ท็อปแอปอยู่ แล้วแตะหรือคลิกเพื่อบันทึกแฟ้ม กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

กล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'
กล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการบันทึก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใช้แถบที่อยู่หรือบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับการบันทึกแฟ้มดังนี้

  ในแถบที่อยู่ คุณสามารถแตะหรือคลิกส่วนหนึ่งของเส้นทางเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือจะใส่เส้นทางแบบเต็มไปยังโฟลเดอร์ก็ได้ (ตัวอย่างเช่น E:\FromMom)

  ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณสามารถแตะหรือคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูเนื้อหาภายใน หรือแตะหรือคลิกที่ลูกศรเพื่อขยายตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้แตะหรือคลิก เรียกดูโฟลเดอร์ ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เพื่อให้บานหน้าต่างนั้นแสดงขึ้นมา

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับแฟ้มนั้น

 3. บางแอปสามารถบันทึกแฟ้มได้หลายชนิด ถ้าคุณเห็นกล่อง บันทึกเป็นชนิด คุณสามารถใช้เพื่อเลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการได้

 4. คุณอาจเพิ่มคุณสมบัติแฟ้ม เช่น แท็ก เมื่อคุณบันทึกแฟ้มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปและชนิดของแฟ้มที่คุณกำลังบันทึก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแท็กและคุณสมบัติอื่นๆ ในเอกสาร Microsoft Office, รูปภาพ (เช่น แฟ้ม JPEG) และเพลง (เช่น แฟ้ม MP3) คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในการค้นหาและจัดระเบียบแฟ้มของคุณ

 5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แตะหรือคลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • ถ้ากล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น' ปรากฏขึ้นขณะที่คุณกำลังพยายามพิมพ์เอกสาร อาจเป็นเพราะมีการเลือก Microsoft XPS Document Writer หรือตัวเลือก "พิมพ์ไปที่แฟ้ม" ไว้ ซึ่งไม่ใช่เครื่องพิมพ์ที่แท้จริง เมื่อคุณพิมพ์จากแอป ให้เปิดตัวเลือกการพิมพ์ของแอปนั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณไว้แล้ว และตัวเลือก "พิมพ์ไปที่แฟ้ม" ไม่ได้ถูกเลือกไว้

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มจากแอปอื่นๆ

ตัวเลือกที่คุณใช้ได้สำหรับการบันทึกแฟ้ม
ตัวเลือกที่คุณใช้ได้สำหรับการบันทึกแฟ้ม

วิธีการบันทึกแฟ้ม (เช่น สิ่งที่แนบไปกับอีเมล) จากแอป เช่น แอปจดหมาย มีดังนี้

 1. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้แตะหรือคลิกส่วนหัวที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ

  เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการเปิดตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้แตะหรือคลิก ย้อนขึ้น

 2. ใส่ชื่อสำหรับแฟ้มนั้น

 3. บางแอปสามารถบันทึกแฟ้มได้หลายชนิด ถ้าคุณเห็นกล่องดังกล่าว คุณสามารถใช้เพื่อเลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการได้

 4. แตะหรือคลิกปุ่มที่มุมล่างขวาเพื่อบันทึกแฟ้ม (ชื่อปุ่มอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอป)

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม แฟ้มบางรายการที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนั้นอาจไม่ปรากฏขึ้น คุณจะเห็นเฉพาะชนิดของแฟ้มที่แอปดังกล่าวสามารถบันทึกและเปิดได้เท่านั้น

 • คุณไม่สามารถใช้ File Explorer ในการบันทึกแฟ้ม คุณจำเป็นต้องใช้แอป โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเปิดและบันทึกแฟ้มในแอปที่ใช้สร้างแฟ้มนั้นๆ

 • ทั้งพีซีและ OneDrive ของคุณมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า "เอกสาร" และ "รูปภาพ" ที่คุณสามารถบันทึกแฟ้มไว้ในนั้นได้ โดยทั้งสองโฟลเดอร์จะไม่สัมพันธ์กัน ถ้าคุณบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์เอกสารบนพีซีของคุณ แฟ้มนั้นก็จะไม่ถูกอัปโหลดไปยัง OneDrive
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่