การสแกนหาสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ


ด้วย Windows Defender คุณสามารถเรียกใช้การสแกนแบบเร็วในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสแกนแบบเต็ม ก็ได้ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีสปายแวร์อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง คุณสามารถกำหนดการสแกนเองได้ด้วยการเลือกเฉพาะไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสแกนหาสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (1:09)

การสแกนแบบเร็วจะตรวจสอบตามจุดต่างๆ ที่น่าจะมีสปายแวร์ติดอยู่มากที่สุดในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ การสแกนแบบเต็มจะตรวจสอบแฟ้มทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ รวมทั้งโปรแกรมที่กำลังทำงานในขณะนั้นทั้งหมด แต่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้ช้าลงจนกว่าการสแกนจะเสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณจัดกำหนดการสแกนแบบเร็วเป็นประจำทุกวัน ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสปายแวร์ ให้เรียกใช้การสแกนแบบเต็ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกำหนดการสแกนเป็นประจำ ให้ดูที่ การกำหนดเวลาให้ Windows Defender สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสแกนพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่น่าจะมีสปายแวร์มากที่สุด (การสแกนแบบเร็ว)

 1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

 2. คลิก สแกน

เมื่อต้องการสแกนพื้นที่ทุกส่วนในคอมพิวเตอร์ของคุณ (การสแกนแบบเต็ม)

 1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

 2. คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สแกน แล้วคลิก การสแกนแบบเต็ม

เมื่อต้องการสแกนเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ (การสแกนแบบกำหนดเอง)

คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะในคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการให้ Windows Defender สแกนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า Defender ตรวจพบสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ โปรแกรมจะเรียกใช้การสแกนแบบเร็วเพื่อให้สามารถเอารายการที่ตรวจพบออกจากพื้นที่อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ถ้าจำเป็น

 1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

 2. คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สแกน แล้วคลิก การสแกนแบบกำหนดเอง

 3. คลิก สแกนไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่เลือก แล้วคลิก เลือก

 4. เลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสแกน แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก สแกนเดี๋ยวนี้ เพื่อเรียกใช้การสแกน

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการสแกนขั้นสูง

เมื่อสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีอยู่ห้าตัวเลือกดังนี้

 • สแกนแฟ้มเก็บถาวร การสแกนตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้อาจจำเป็นต้องเพิ่มเวลาเพื่อให้การสแกนเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการสามารถติดตั้งตัวเองและพยายามซ่อนตัวในตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ได้

 • สแกนอีเมล ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสแกนเนื้อหาของอีเมลและแฟ้มที่แนบมากับอีเมล

 • สแกนไดรฟ์แบบถอดได้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสแกนเนื้อหาของไดรฟ์แบบถอดได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์

 • ใช้การลองผิดลองถูก Windows Defender จะใช้แฟ้มข้อกำหนดเพื่อระบุภัยคุกคามที่รู้จัก แต่ก็สามารถตรวจหาและแจ้งเตือนคุณให้ทราบถึงอันตรายหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้แสดงรายการอยู่ในแฟ้มข้อกำหนดด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มข้อกำหนด ให้ดูที่ การปรับปรุงข้อกำหนดของ Windows Defender ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • สร้างจุดคืนค่า เนื่องจากคุณสามารถกำหนดให้ Windows Defender เอารายการที่ตรวจพบออกได้โดยอัตโนมัติ การเลือกตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณคืนค่าการตั้งค่าระบบในกรณีที่คุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาออกได้

 1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากตัวเลือกแต่ละตัวที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก บันทึก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่