การกำหนดเวลาให้ Windows Defender สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ


คุณควรจัดกำหนดการสแกนแบบเร็วเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะมีสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ถ้าหากคุณต้องการให้ Windows Defender ทำการตรวจสอบแฟ้มและโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้ หรือจัดกำหนดการสแกนแบบเต็ม

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกำหนดให้มีการเอาสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการออกโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีการตรวจพบในระหว่างการสแกน

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดกำหนดการให้ Windows Defender สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ (1:46)
  1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. ภายใต้ การสแกนอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สแกนคอมพิวเตอร์ของฉันอัตโนมัติ (แนะนำ) จากนั้นเลือกความถี่ ช่วงเวลาของวัน และชนิดการสแกนที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก บันทึก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. เมื่อต้องการเอาสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ออกโดยอัตโนมัติหลังจากสแกนแล้ว ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การกระทำเริ่มต้น เลือกการกระทำที่คุณต้องการนำไปใช้กับการแจ้งเตือนแต่ละรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการกระทำที่แนะนำไปใช้ แล้วคลิก บันทึก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่