การจัดกำหนดการเรียกใช้ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' เป็นประจำ


'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' จะจัดเรียงข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายบนไดรฟ์ข้อมูล (เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล) ใหม่เพื่อให้ข้อมูลทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์คืออะไร

ใน Windows 7 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' จะทำงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องคอยจดจำการเรียกใช้โปรแกรมนี้ เพราะจะมีการจัดกำหนดการให้เรียกใช้งานโปรแกรมสัปดาห์ละครั้งในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนความถี่และช่วงเวลาในการเรียกใช้ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' ได้

 1. เปิด 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิก กำหนดค่ากำหนดการ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความถี่ในการเรียกใช้ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' ให้คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก ความถี่ จากนั้นคลิก รายวันรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน

  • ถ้าคุณตั้งค่าความถี่เป็น รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน คลิกเมนูถัดจาก วัน เพื่อเลือกวันของสัปดาห์หรือเดือนที่คุณต้องการเรียกใช้ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์'

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาของวันที่จะเรียกใช้ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' คลิกเมนูถัดจาก เวลา แล้วเลือกเวลา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนไดรฟ์ข้อมูลที่จะจัดกำหนดการให้มีการจัดเรียง คลิก เลือกดิสก์ แล้วทำตามคำแนะนำ

 3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถจัดกำหนดการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์สำหรับไดรฟ์โซลิดสเทต (solid-state drive - SSD) รวมทั้งฮาร์ดดิสก์เสมือน (VHD) บางชนิดด้วย ถ้าคุณต้องการจัดเรียงข้อมูลไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงในกล่องโต้ตอบ เลือกดิสก์ คุณสามารถลองจัดเรียงข้อมูลไดรฟ์นั้นด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่