ดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials พร้อมให้ใช้งานแล้วในหลายภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง หากไม่มีในภาษาที่คุณต้องการ คุณสามารถติดตั้งในภาษาอื่นๆ ในรายการนี้ และจะยังคงช่วยปกป้องพีซีของคุณ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือภาษาที่คุณต้องการจากรายการที่อยู่ถัดไป จากนั้น เลือกระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อเริ่มขั้นตอนการดาวน์โหลด

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา Windows รุ่นที่คุณกำลังใช้งาน โปรดดูที่ คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งาน Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

ความต้องการของระบบ

ภาษา

ชื่อในภาษาถิ่น

Windows รุ่นต่างๆ

ภาษา

บัลแกเรีย

ชื่อในภาษาถิ่น

Български

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

จีน (ประยุกต์)

ชื่อในภาษาถิ่น

中文 简体

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

จีน (ดั้งเดิม)

ชื่อในภาษาถิ่น

中文 繁體

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โครเอเชีย

ชื่อในภาษาถิ่น

hrvatski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เช็ก

ชื่อในภาษาถิ่น

čeština

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เดนมาร์ก

ชื่อในภาษาถิ่น

dansk

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ดัตช์

ชื่อในภาษาถิ่น

Nederlands

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

อังกฤษ

ชื่อในภาษาถิ่น

English

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เอสโตเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

eesti

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฟินแลนด์

ชื่อในภาษาถิ่น

suomi

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฝรั่งเศส

ชื่อในภาษาถิ่น

français

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เยอรมัน

ชื่อในภาษาถิ่น

Deutsch

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

กรีก

ชื่อในภาษาถิ่น

Ελληνικά

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฮังการี

ชื่อในภาษาถิ่น

magyar‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

อิตาลี

ชื่อในภาษาถิ่น

italiano‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ญี่ปุ่น

ชื่อในภาษาถิ่น

日本語‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เกาหลี

ชื่อในภาษาถิ่น

한국어‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ลัตเวีย

ชื่อในภาษาถิ่น

latviešu

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ลิทัวเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

lietuvių

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

ชื่อในภาษาถิ่น

norsk (bokmål)

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โปแลนด์

ชื่อในภาษาถิ่น

Polski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โปรตุเกส (บราซิล)

ชื่อในภาษาถิ่น

Português (Brasil)

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โปรตุเกส (โปรตุเกส)

ชื่อในภาษาถิ่น

Português (Portugal)

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โรมาเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

română

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

รัสเซีย

ชื่อในภาษาถิ่น

Русский

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เซอร์เบีย (ละติน)

ชื่อในภาษาถิ่น

srpski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สโลวัก

ชื่อในภาษาถิ่น

slovenčina

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สเปน

ชื่อในภาษาถิ่น

Español

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สวีเดน

ชื่อในภาษาถิ่น

svenska

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ไทย

ชื่อในภาษาถิ่น

ไทย

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ตุรกี

ชื่อในภาษาถิ่น

Türkçe

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ยูเครน

ชื่อในภาษาถิ่น

Українська

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เวียดนาม

ชื่อในภาษาถิ่น

Tiếng Việt

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลดอาจมีค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะดาวน์โหลด