ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) และคุณ โปรดอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อข้างต้น ซึ่งรวมถึงสื่อที่คุณได้รับ หากมี เงื่อนไขเหล่านี้ยังนำไปใช้กับ Microsoft ใดๆ ก็ตาม

 • ซอฟต์แวร์รุ่นต่อมา (ซึ่งประกอบด้วยการอัปเดตหรือส่วนเพิ่มเติมต่างๆ)

 • อัปเดต

 • ส่วนเพิ่มเติม

 • บริการผ่านอินเทอร์เน็ต และ

 • บริการสนับสนุน

สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ดังกล่าว หากมี เงื่อนไขอื่นๆ จะนำไปใช้

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ซอฟต์แวร์นี้

ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง การติดตั้งหรือการใช้ซอฟต์แวร์ยังเป็นการดำเนินการที่แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง การดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงใดๆ อัตโนมัติ และสำหรับการบริการบนอินเทอร์เน็ต

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณจะมีสิทธิ์ดังนี้


 1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน

  1. สำหรับใช้ในบ้าน หากคุณคือผู้ที่ใช้งานภายในบ้าน คุณอาจติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์โดยไม่จำกัดจำนวนบนอุปกรณ์ส่วนตัวให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณใช้งาน

  2. ธุรกิจขนาดเล็ก หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ได้สูงสุดสิบ (10) เครื่องในธุรกิจของคุณ

  3. ข้อจำกัด คุณอาจไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่รัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าของ

  4. การแยกส่วนประกอบ ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ได้รับสิทธิ์การใช้งานเป็นหน่วยเดียว คุณไม่สามารถแยกส่วนประกอบและติดตั้งลงบนอุปกรณ์อื่น

  5. โปรแกรม Microsoft ที่มีมาให้ ซอฟต์แวร์อาจมีโปรแกรม Microsoft อื่นๆ นำเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์มาใช้กับการใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นของคุณ

 2. บริการผ่านอินเทอร์เน็ต Microsoft ให้การบริการบนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกเมื่อ

  1. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่างและในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล Microsoft Security Essentials จะเชื่อมต่อกับ Microsoft หรือจะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี คุณจะได้รับการแจ้งแยกต่างหากเมื่อมีการเชื่อมต่อ ในบางกรณี คุณอาจต้องปิดคุณลักษณะเหล่านี้ หรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ ให้ดูที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 การใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ

   1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะต่อไปนี้ใช้โพรโทคอลสำหรับอินเทอร์เน็ต ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปยังระบบที่เหมาะสม เช่น ที่อยู่โพรโทคอลสำหรับอินเทอร์เน็ตของคุณ ชนิดของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์และชื่อและรุ่นของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้ และรหัสภาษาของอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดเตรียมบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตไว้ให้แก่คุณ

    • การปรับปรุง ตามค่าเริ่มต้น ซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดการปรับปรุงข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744

    • Malicious Software Removal ซอฟต์แวร์จะตรวจสอบและลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายระดับความรุนแรงสูง ("มัลแวร์") บางซอฟต์แวร์ ที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการสแกนตามกำหนดเวลาและเมื่อคุณเลือกการดำเนินการนี้ เมื่อซอฟต์แวร์ตรวจหามัลแวร์บนอุปกรณ์ของคุณ ซอฟต์แวร์จะส่งรายงานไปยัง Microsoft เกี่ยวกับมัลแวร์ที่ตรวจพบหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังตรวจหามัลแวร์ ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังตรวจหามัลแวร์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณรวมอยู่ในรายงานนี้

    • ซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ซอฟต์แวร์จะค้นหามัลแวร์ที่มีความรุนแรงต่ำและปานกลางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ("ซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ") ซอฟต์แวร์จะลบหรือปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการความรุนแรงต่ำและปานกลางเท่านั้นหากคุณตกลง การลบหรือการปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการนี้อาจทำให้ซอฟต์แวร์อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการทำงาน และอาจทำให้คุณละเมิดสิทธิ์การใช้งานในการใช้ซอฟต์แวร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณตามเงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์อื่น หากซอฟต์แวร์อื่นได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ คุณควรอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นก่อนอนุญาตให้มีการลบซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าคุณหรือระบบจะลบหรือปิดใช้งานซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้

    • การเข้าร่วม Microsoft Active Protection Service (MAPS) ชุมชนป้องกันมัลแวร์ Microsoft Active Protection Service (MAPS) คือชุมชนอาสาสมัครทั่วโลกที่มีผู้ใช้ Microsoft Security Essentials ร่วมด้วย เมื่อติดตั้งครั้งแรก ผู้ใช้จะเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อเข้าร่วม MAPS ภายใต้การเป็นสมาชิกขั้นพื้นฐาน ภายใต้การเป็นสมาชิกขั้นพื้นฐาน หากเปิดซอฟต์แวร์ MAPS จะสามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับมัลแวร์และซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการรูปแบบอื่นๆ ไปยัง Microsoft หากรายงาน MAPS มีรายละเอียดเกี่ยวกับมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการที่ซอฟต์แวร์อาจสามารถลบได้ MAPS จะดาวน์โหลดลายเซ็นล่าสุดเพื่อจัดการ นอกจากนี้ MAPS ยังสามารถค้นหา "ผลลัพธ์ที่ผิด" (ซึ่งแต่เดิมระบุไว้ว่าเป็นมัลแวร์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่มัลแวร์) และแก้ไขผลลัพธ์ดังกล่าว ในบางครั้ง อาจมีการส่งข้อมูลส่วนตัวไปยัง Microsoft โดยไม่เจตนา อย่างไรก็ตาม Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAPS และข้อมูลที่คุณลักษณะนี้ส่งไปยัง Microsoft ให้ดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744

    • รายงานข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์นี้จะส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะอธิบายว่าส่วนประกอบซอฟต์แวร์ใดมีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ จะไม่มีการส่งไฟล์หรือการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกให้ส่งข้อมูลดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานข้อผิดพลาด ให้ดูที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744

    • Windows Update; Microsoft Update ซอฟต์แวร์จะเปิดการอัปเดตอัตโนมัติจาก Windows Update และ Microsoft Update เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำงานของ Windows Update และบริการ Microsoft Update ในซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องอัปเดตหรือดาวน์โหลดไปยัง Windows Update และ/หรือ Microsoft Update เป็นครั้งคราว และจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

   2. การใช้ข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายงานข้อผิดพลาด ข้อมูล CEIP และรายงานมัลแวร์เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับผู้อื่น เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งพวกเขาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ของตนที่ใช้งานกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft

 3. ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การอนุญาตให้จำหน่าย ข้อตกลงนี้เพียงให้สิทธิบางประการแก่ท่านในการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น Microsoft ขอสงวนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้ให้สิทธิคุณมากกว่าการจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น ในการดำเนินการดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คุณใช้งานในบางวิธีเท่านั้น คุณไม่สามารถ

  • แก้ไขข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์

  • วิศวกรรมย้อนกลับ ใช้โปรแกรมแปลกลับ หรือแยกส่วนซอฟต์แวร์ ยกเว้นและเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้

  • ทำสำเนาซอฟต์แวร์มากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ หรืออาจได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้

  • เผยแพร่ซอฟต์แวร์ให้ผู้อื่นเพื่อคัดลอก

  • เช่า ให้เช่า หรือให้ยืมซอฟต์แวร์

  • ถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลที่สาม หรือ

  • ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับบริการโฮสต์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

 4. สำเนาข้อมูลสำรอง คุณอาจจะจัดทำสำเนาข้อมูลสำรองของซอฟต์แวร์นี้ไว้หนึ่งสำเนา คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้น

 5. เอกสารกำกับ บุคคลใดๆ ที่มีสิทธิเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายภายในของคุณ อาจจะทำสำเนาและใช้เอกสารกำกับสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเป็นการภายในของคุณ

 6. ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่น คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติดตั้งบนอุปกรณ์อื่นเพื่อการใช้งานของคุณได้ คุณไม่สามารถกระทำการดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิ์การใช้งานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์

 7. ข้อจำกัดในการส่งออก ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกภายในประเทศและนานาชาติทั้งหมดที่นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ กฎหมายเหล่านี้ประกอบด้วยข้อจำกัดในเรื่องปลายทาง ผู้ใช้งานขั้นปลายและการใช้ขั้นสุดท้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.microsoft.com/exporting

 8. บริการสนับสนุน เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็น “แบบที่เป็น” เราจึงไม่มีบริการการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 9. ข้อตกลงทั้งฉบับ ข้อตกลงฉบับนี้และเงื่อนไขของส่วนประกอบเพิ่มเติม การอัปเดต บริการบนอินเทอร์เน็ต และบริการสนับสนุนที่ท่านใช้ คือ ข้อตกลงทั้งฉบับสำหรับซอฟต์แวร์และบริการสนับสนุน

 10. กฎหมายที่บังคับใช้

  1. สหรัฐอเมริกา หากท่านซื้อซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายแห่งรัฐวอชิงตันจะครอบคลุมการตีความข้อตกลงนี้ และนำมาใช้กับการเรียกร้องหากเกิดการละเมิดสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ กฎหมายของรัฐที่คุณอาศัยจะควบคุมการอ้างสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด

  2. นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาจากประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะเป็นกฎหมายที่นำมาปรับใช้

 11. ผลทางกฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้อธิบายถึงสิทธิทางกฎหมายบางประการ คุณสามารถมีสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่คุณได้รับซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณหากกฎหมายของประเทศของคุณนั้นไม่อนุญาตให้กระทำการดังกล่าว

 12. คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับประกัน ซอฟต์แวร์ได้รับสิทธิ์การใช้งาน "ดังที่ได้ระบุไว้" คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือข้อกำหนดอย่างชัดแจ้ง คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Microsoft ไม่ให้การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณได้บัญญัติไว้ สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น: คุณได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสิ่งใดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่มีเจตนาให้กระทบต่อสิทธิดังกล่าว

 13. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการแก้ไขและความเสียหาย คุณสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจาก Microsoft และผู้จำหน่ายของ Microsoft ได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงได้สูงสุด 5.00 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ

  ข้อจำกัดนี้นำไปใช้กับ

  • สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บริการ เนื้อหา (ซึ่งรวมถึงรหัส) บนไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น หรือโปรแกรมอื่น และ

  • การเรียกร้องการละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน การรับรองหรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

   ข้อจำกัดนี้ยังนำไปใช้ถึงแม้ว่า Microsoft จะได้ทราบแล้วหรือควรได้ทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่ได้นำไปใช้กับคุณเนื่องจากประเทศของคุณอาจไม่อนุญาตข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ