การดูรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้ 'ตัวจัดการงาน'


แท็บ 'ประสิทธิภาพ' ใน 'ตัวจัดการงาน' จะให้รายละเอียดขั้นสูงเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรระบบของคอมพิวเตอร์คุณ เช่น หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) และหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

 1. เปิด 'ตัวจัดการงาน' โดยคลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก เริ่ม 'ตัวจัดการงาน'

 2. คลิกแท็บ ประสิทธิภาพ

แสดงทั้งหมด

การตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากรของหน่วยความจำและ CPU

รูปภาพของกราฟแสดงประสิทธิภาพ
กราฟแสดงประสิทธิภาพ

แท็บ 'ประสิทธิภาพ' ประกอบด้วยกราฟจำนวนสี่กราฟ กราฟด้านบนสองกราฟจะแสดงปริมาณการใช้ CPU ทั้งในปัจจุบันและช่วงไม่กี่นาทีก่อนหน้า (ถ้ากราฟแสดง 'ประวัติการใช้ CPU' ถูกแบ่งออก แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหลาย CPU หรือเป็น CPU แบบสองแกนประมวลผล หรือทั้งสองอย่าง) เปอร์เซ็นต์ที่สูงแสดงว่าโปรแกรมหรือกระบวนการต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร CPU จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลง ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกตรึงอยู่ที่ 100% หรือจำนวนใกล้เคียง โปรแกรมอาจจะไม่ตอบสนอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การออกจากโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง

กราฟด้านล่างสองกราฟจะแสดงปริมาณการใช้ RAM หรือหน่วยความจำจริงเป็นเมกะไบต์ (MB) ทั้งในปัจจุบันและช่วงไม่กี่นาทีก่อนหน้า เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ใช้อยู่จะแสดงรายการที่ด้านล่างของหน้าต่าง 'ตัวจัดการงาน' ถ้าดูเหมือนว่าการใช้หน่วยความจำสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ให้ลองลดจำนวนโปรแกรมที่คุณเปิดในแต่ละครั้ง หรือติดตั้ง RAM เพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้องกันปัญหาหน่วยความจำไม่เพียงพอ

เมื่อต้องการดูการใช้หน่วยความจำในแต่ละกระบวนการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่แท็บ กระบวนการ จะมีการเลือกคอลัมน์หน่วยความจำ (ชุดการทำงานเฉพาะส่วน) ตามค่าเริ่มต้น ชุดการทำงานเฉพาะส่วน คือชุดย่อยของ ชุดการทำงาน ซึ่งเป็นศัพท์ทางเทคนิคที่อธิบายถึงจำนวนหน่วยความจำที่กำลังใช้ในแต่ละกระบวนการ ชุดการทำงานเฉพาะส่วนจะอธิบายเฉพาะจำนวนหน่วยความจำที่กระบวนการกำลังใช้ ซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับกระบวนการอื่น

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง คุณอาจต้องการดูค่าหน่วยความจำขั้นสูงอื่นบนแท็บ 'กระบวนการ' เมื่อต้องการดู ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก เลือกคอลัมน์ จากนั้นเลือกค่าหน่วยความจำ

 • หน่วยความจำ - ชุดการทำงาน จำนวนหน่วยความจำในชุดการทำงานเฉพาะส่วน รวมกับจำนวนหน่วยความจำที่กระบวนการกำลังใช้งานที่สามารถใช้ร่วมกับกระบวนการอื่นได้

 • หน่วยความจำ - ชุดการทำงานสูงสุด จำนวนสูงสุดของหน่วยความจำชุดการทำงานที่กระบวนการใช้งาน

 • หน่วยความจำ - เดลต้าชุดการทำงาน จำนวนการเปลี่ยนแปลงของหน่วยความจำของชุดการทำงานที่กระบวนการใช้งาน

 • หน่วยความจำ - ขนาดที่ใช้ได้ จำนวนหน่วยความจำเสมือนที่สำรองไว้สำหรับการใช้ของกระบวนการ

 • หน่วยความจำ - เพจพูล จำนวนหน่วยความจำเสมือนที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการ ซึ่งสามารถเขียนลงในสื่อที่เก็บข้อมูลอื่นได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์

 • หน่วยความจำ - ไม่ใช่เพจพูล จำนวนหน่วยความจำเสมือนที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการ ซึ่งไม่สามารถเขียนลงในสื่อที่เก็บข้อมูลอื่นได้

การรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหน่วยความจำที่ใช้อยู่

รูปภาพของตารางแสดงประสิทธิภาพ
ตารางแสดงประสิทธิภาพ

ตารางขั้นสูงสามตารางที่อยู่ด้านล่างของกราฟจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้หน่วยความจำและทรัพยากร ภายใต้หน่วยความจำจริง (MB) 'ทั้งหมด' คือจำนวน RAM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยมีหน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB) 'ที่แคช' คือจำนวนหน่วยความจำจริงที่ใช้ล่าสุดสำหรับทรัพยากรระบบ 'พร้อมใช้งาน' คือจำนวนหน่วยความจำที่พร้อมให้การประมวลผล โปรแกรมควบคุม หรือระบบปฏิบัติการใช้งานในทันที 'ว่าง' คือจำนวนหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้งานในขณะนี้ หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่ (ต่างกับแฟ้มที่แคช ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์)

ภายใต้หน่วยความจำเคอร์เนล (MB) 'เพจ' คือจำนวนหน่วยความจำเสมือนที่ใช้โดยส่วนหลักของ Windows ซึ่งเรียกว่า เคอร์เนล 'ไม่ใช่เพจ' คือจำนวนหน่วยความจำ RAM ที่ใช้โดยเคอร์เนล

ตารางระบบประกอบด้วยเขตข้อมูล 5 เขตดังนี้

 • หมายเลขอ้างอิง หมายเลขตัวระบุวัตถุเฉพาะที่กระบวนการใช้ โดยส่วนใหญ่ค่านี้จะน่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และโปรแกรมเมอร์

 • เธรด หมายเลขวัตถุหรือกระบวนการที่เรียกใช้ภายในโปรแกรมหรือกระบวนการที่ใหญ่กว่า โดยส่วนใหญ่ค่านี้จะน่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และโปรแกรมเมอร์

 • กระบวนการ หมายเลขของแต่ละกระบวนการที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ (คุณยังสามารถดูข้อมูลนี้บนแท็บ 'กระบวนการ')

 • เวลาทำงาน จำนวนเวลาตั้งแต่เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 • ที่ใช้ได้ (MB) คำอธิบายการใช้หน่วยความจำเสมือน (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการใช้แฟ้มเก็บเพจ) แฟ้มเก็บเพจคือพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ใช้เพิ่มเติมจาก RAM ตัวเลขแรกคือจำนวน RAM และหน่วยความจำเสมือนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และตัวเลขที่สองคือจำนวน RAM และหน่วยความจำเสมือนที่พร้อมใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการดูข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับจำนวนทรัพยากรหน่วยความจำและ CPU ที่ใช้อยู่ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวตรวจสอบทรัพยากร 'ตัวตรวจสอบทรัพยากร' จะแสดงข้อมูลสรุปเป็นกราฟเหมือนกับที่แสดงใน 'ตัวจัดการงาน' แต่จะมีรายละเอียดมากกว่า นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากร เช่น การใช้ดิสก์และการใช้เครือข่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการงาน ให้ดูที่ การเปิด 'ตัวจัดการงาน'ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่