การดูรูปภาพของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง


คุณสามารถดูรูปภาพของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่งแบบเต็มหน้าจอได้ เมื่อคุณดำเนินการ คุณสามารถเลือกรูปภาพที่คุณต้องการให้ปรากฏในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ และคุณยังสามารถควบคุมความเร็วในการเล่นการนำเสนอภาพนิ่งของคุณได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการดูรูปภาพของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง (0:52)

เมื่อต้องการดูรูปภาพของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง

  1. เปิดไลบรารีรูปภาพด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก รูปภาพ

  2. คลิกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพของคุณ แล้วคลิก การนำเสนอภาพนิ่ง

    รูปภาพของคุณจะเริ่มเล่นการนำเสนอภาพนิ่งแบบเต็มหน้าจอ ซึ่งเริ่มต้นด้วยรูปภาพแรกในโฟลเดอร์ที่เลือก

  3. เมื่อต้องการหยุดเล่นการนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด ESC หรือคลิกขวาที่การนำเสนอภาพนิ่งเมื่อมีการเล่น แล้วคลิก ออก

การใช้การควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง

การนำเสนอภาพนิ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อย้ายจากรูปภาพหนึ่งไปยังรูปภาพถัดไป อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง คุณสามารถควบคุมได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกขวาที่การนำเสนอภาพนิ่งเพื่อแสดงเมนูพร้อมกับตัวเลือกของการควบคุม แล้วคลิกตัวเลือกในการนำเสนอภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงรูปภาพในลำดับแบบสุ่ม ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ หยุดการนำเสนอภาพนิ่งชั่วคราว เปลี่ยนความเร็วของการนำเสนอภาพนิ่ง หรือออกเพื่อหยุดเล่นการนำเสนอภาพนิ่งต้องการความช่วยเหลือหรือไม่