การเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์หลายรายการ


มีวิธีหลายวิธีในการเลือกแฟ้มหลายแฟ้ม หรือโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์

 • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายการแรก แล้วกดแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่รายการสุดท้าย

 • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหลายแฟ้ม หรือโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์ที่อยู่ใกล้กัน ให้ลากตัวชี้เมาส์เพื่อสร้างการเลือกล้อมรอบภายนอกรายการทั้งหมดที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ไม่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกรายการแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ทั้งหมดในหน้าต่าง บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก เลือกทั้งหมด ถ้าคุณต้องการที่จะไม่รวมรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการในการเลือกของคุณ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รายการนั้นๆ

 • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มหลายแฟ้ม หรือโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์โดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย

  1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  2. คลิกแท็บ มุมมอง

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการล้างการเลือก ให้คลิกที่บริเวณที่ว่างเปล่าของหน้าต่าง

เคล็ดลับ

 • หลังจากการเลือกแฟ้มและโฟลเดอร์แล้ว คุณสามารถทำงานทั่วๆ ไป เช่น การคัดลอก การลบ การเปลี่ยนชื่อ การพิมพ์ และการบีบอัด ได้ ให้คลิกขวาที่รายการที่เลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่เหมาะสมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่