การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงค์ใน Windows Media Playerคุณสามารถใช้ Windows Media Player ในการคัดลอกเพลง วิดีโอ และรูปถ่ายจากไลบรารีของ Player ลงในอุปกรณ์แบบพกพา เช่น เครื่องเล่น MP3 ที่เข้ากันได้ เรียกว่า "การทำข้อมูลให้ตรงกัน" หรือ "การซิงค์"

คุณสามารถซิงค์รายการกับอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ได้ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีของคุณเป็นครั้งแรก Windows Media Player จะเลือกวิธีการซิงค์ที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับความจุในการจัดเก็บของอุปกรณ์และขนาดไลบรารีของ Player ของคุณ คุณสามารถเลือกวิธีการซิงค์อื่นๆ ได้ตลอดเวลา

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซี แล้วเปิดอุปกรณ์ดังกล่าว

  2. เปิด Windows Media Player จากนั้นให้แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น เพื่อซิงค์อัตโนมัติ หรือแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น จากนั้นแตะหรือคลิกแท็บ ซิงค์ เพื่อเลือกแฟ้มด้วยตนเอง

มีตัวเลือกการซิงค์หลายตัวเลือกที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ หากต้องการดูตัวเลือกดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซี แล้วเปิดอุปกรณ์ดังกล่าว

  2. ในไลบรารีของ Player ให้แตะหรือคลิกแท็บ ซิงค์ แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม ตัวเลือกการซิงค์ปุ่ม 'ตัวเลือกการซิงค์' จากนั้นแตะหรือคลิก ตั้งค่าการซิงค์
แสดงทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์โดยอัตโนมัติ

ถ้าความจุในการจัดเก็บของอุปกรณ์ของคุณมีมากกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) และสามารถจัดเก็บไลบรารีของ Player ทั้งไลบรารีลงในอุปกรณ์ Windows Media Player จะใช้การซิงค์อัตโนมัติถึงแม้ว่าคุณจะเลือกการซิงค์ด้วยตนเอง หากคุณเลือกที่จะเก็บตัวเลือกการซิงค์อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกได้ว่าแฟ้มใดที่คุณจะซิงค์ หรือคุณสามารถเก็บสำเนาไลบรารีของ Player ทั้งไลบรารีลงในอุปกรณ์

ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับพีซีในขณะที่ Windows Media Player กำลังทำงาน Player จะปรับปรุงเนื้อหาของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับเนื้อหาในไลบรารีของ Player

เช่น ถ้าคุณริพซีดีลงในไลบรารีของ Player อัลบั้มนั้นจะถูกคัดลอกลงในอุปกรณ์ของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณลบรายการออกจากไลบรารีของ Player รายการเหล่านั้นจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีของคุณ

ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการตั้งค่าให้ซิงค์โดยอัตโนมัติ คุณยังคงสามารถเลือกรายการที่จะซิงค์โดยอัตโนมัติได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ด้วยตนเอง

ถ้าความจุในการจัดเก็บของอุปกรณ์ของคุณมีน้อยกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) หรือไม่สามารถจัดเก็บไลบรารีของ Player ของคุณทั้งไลบรารีลงในอุปกรณ์ Windows Media Player จะใช้การซิงค์ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบรายการออกจากอุปกรณ์
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่