การตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง'


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนอยู่ จะไม่สามารถใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ได้

คุณสามารถใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' เพื่อช่วยจัดการวิธีที่ลูกของคุณใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดชั่วโมงที่จะให้ลูกของคุณใช้คอมพิวเตอร์ได้ กำหนดเกมที่พวกเขาสามารถเล่นได้ ตลอดจนกำหนดโปรแกรมที่สามารถเรียกใช้ได้

เมื่อ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' บล็อกการเข้าถึงเกมหรือโปรแกรม การแจ้งให้ทราบจะแสดงขึ้นว่าโปรแกรมดังกล่าวถูกบล็อกไว้ เด็กๆ ของคุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงในการแจ้งให้ทราบเพื่อร้องขอสิทธิในการเข้าถึงเกมหรือโปรแกรมนั้น คุณสามารถอนุญาตให้มีการเข้าถึงได้ด้วยการใส่ข้อมูลบัญชีของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับเด็กๆ ของคุณ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ในฐานะผู้ดูแล ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กแต่ละคนที่คุณต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ให้นั้นมีบัญชีผู้ใช้มาตรฐานแล้ว 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้มาตรฐานเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่า ให้ดูที่ บัญชีผู้ใช้คืออะไร

นอกเหนือจากการควบคุมที่ Windows จัดเตรียมไว้ให้แล้ว คุณยังสามารถติดตั้งการควบคุมเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายอื่นได้ เช่น การกรองเว็บและการรายงานกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะเพิ่ม 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' เพิ่มเติมได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิด 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน

  1. เปิด 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว ให้คลิก ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับผู้ใช้ใดๆ‌ ‌ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกบัญชีผู้ใช้มาตรฐานที่คุณต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ถ้ายังไม่มีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ให้คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่

  3. ภายใต้ การควบคุมโดยผู้ปกครอง ให้คลิก เปิด บังคับใช้การตั้งค่าปัจจุบัน

  4. เมื่อคุณเปิด 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับบัญชีผู้ใช้มาตรฐานของเด็กๆ คุณสามารถปรับการตั้งค่าเฉพาะบุคคลที่คุณต้องการควบคุมได้ดังนี้

    • การจำกัดเวลา คุณสามารถกำหนดการจำกัดเวลาเพื่อควบคุมเวลาที่เด็กๆ ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การจำกัดเวลาจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาที่ระบุ คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันสำหรับทุกวันในสัปดาห์ได้ ถ้าเด็กๆ เข้าสู่ระบบหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ พวกเขาจะถูกทำให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การควบคุมเวลาที่เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์

    • เกม คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงเกม เลือกระดับการจัดอันดับตามอายุ เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการบล็อก และตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการอนุญาตหรือบล็อกเกมที่ไม่มีการจัดอันดับหรือเกมบางเกมโดยเฉพาะหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกเกมที่เด็กสามารถเล่นได้

    • อนุญาตหรือบล็อกบางโปรแกรม คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุตรหลานของคุณเรียกใช้โปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้องกันไม่ให้เด็กใช้โปรแกรมที่ระบุต้องการความช่วยเหลือหรือไม่