การเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นโดยใช้ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์'


คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

ใน 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์' คุณสามารถระบุโปรแกรมเริ่มต้นที่ Windows ใช้สำหรับกิจกรรมทั่วไปได้ เช่น การเรียกดูเว็บ และการส่งอีเมล นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุว่าจะให้มีโปรแกรมใดให้เลือกได้บ้างจากเมนูเริ่ม จากเดสก์ท็อป และจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์คืออะไร

ตัวเลือกต่างๆ ที่คุณตั้งค่าไว้ใน 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์' จะมีผลใช้กับผู้ใช้ทุกคนในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ที่ระบุ ให้ดูที่ เปลี่ยนโปรแกรมที่ Windows ใช้ตามค่าเริ่มต้น

  1. เปิด 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่มเริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมเริ่มต้น แล้วคลิก ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. หากต้องการระบุโปรแกรม เริ่มต้นสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียกดูอินเทอร์เน็ตและการส่งข้อความอีเมลในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกการกำหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ขยายการกำหนดค่า และเลือกตัวเลือก (ถ้ามี) จากนั้นคลิก ตกลง

เลือก เพื่อ
เลือก

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

เพื่อ

คืนค่าการตั้งค่าต่างๆ ของคุณกลับสู่การตั้งค่าที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เลือกไว้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้ง Windows รุ่นนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และได้ตั้งค่าต่างๆ สำหรับคุณลักษณะ 'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์' ไว้แล้ว

เลือก

Microsoft‌ Windows

เพื่อ

ใช้โปรแกรมที่รวมอยู่ใน Windows เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าโปรแกรม Microsoft จะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณยังคงสามารถเข้าถึงโปรแกรมทั้งหมดที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เลือก

ไม่ใช่ของ Microsoft

เพื่อ

ใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นโปรแกรมเริ่มต้น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ การเข้าถึงโปรแกรม Microsoft‌ Windows ที่ระบุไว้จะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคืนค่าการเข้าถึงโปรแกรม Microsoft ได้ตลอดเวลาด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าให้เป็น กำหนดเอง

เลือก

กำหนดเอง

เพื่อ

ใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft และโปรแกรม Microsoft‌ Windows ร่วมกันเป็นค่าเริ่มต้น การกำหนดค่าแบบกำหนดเองจะช่วยให้คุณระบุโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับแต่ละกิจกรรมได้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้โปรแกรมปรากฏบนเมนูเริ่ม บนเดสก์ท็อป หรือบนตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่โดยทั่วไปโปรแกรมจะปรากฏอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงโปรแกรมนี้ ที่อยู่ถัดจากชื่อโปรแกรมดังกล่าว

หมายเหตุ

  • ตัวเลือก กำหนดเอง จะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้นเสมอ ตัวเลือกทั้งหมดที่แสดงใน ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) Microsoft‌ Windows และการกำหนดค่า ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งมีอยู่ในส่วน กำหนดเอง

  • ในส่วน กำหนดเอง ถ้าคุณเลือก ใช้ค่าปัจจุบัน โปรแกรมเริ่มต้นปัจจุบันสำหรับประเภทนั้นจะยังคงถูกใช้ต่อไป

  • ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะทำงานร่วมกับคุณลักษณะนี้อย่างไร โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft บางโปรแกรมอาจยังคงแสดงไอคอนอยู่บนเมนูเริ่ม และในตำแหน่งอื่น แม้ว่าคุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงโปรแกรมนี้ สำหรับโปรแกรมดังกล่าวออกแล้วก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย