การตั้งค่าคีย์ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สาย


ข้อมูลและแฟ้มส่วนบุคคลบนเครือข่ายไร้สายสามารถมองเห็นได้ในบางครั้งโดยผู้ที่รับสัญญาณเครือข่ายของคุณได้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การขโมยข้อมูลประจำตัวและการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ คีย์ความปลอดภัยของเครือข่ายหรือวลีรหัสผ่านสามารถช่วยป้องกันเครือข่ายไร้สายของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตชนิดนี้

'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย' จะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าคีย์ความปลอดภัย

  • เปิด 'ติดตั้งเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วคลิก ติดตั้งเครือข่ายใหม่

หมายเหตุ

  • เราไม่แนะนำให้ใช้ Wired Equivalent Privacy (WEP) เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย Wi‑Fi Protected Access (WPA หรือ WPA2) มีความปลอดภัยกว่า ถ้าคุณลองใช้ WPA หรือ WPA2 แล้วใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่นอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณเป็นรุ่นที่ใช้ได้กับ WPA หรือ WPA2 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เราเตอร์ และจุดเข้าใช้งานทั้งหมดของคุณต้องสนับสนุน WPA หรือ WPA2 ด้วย

วิธีการเข้ารหัสลับสำหรับเครือข่ายไร้สาย

ปัจจุบันการเข้ารหัสลับเครือข่ายไร้สายมีสามชนิดด้วยกันคือ Wi‑Fi Protected Access (WPA และ WPA2), Wired Equivalent Privacy (WEP) และ 802.1x สองชนิดแรกจะอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนต่อไปนี้ ปกติ 802.1x จะถูกใช้สำหรับเครือข่ายองค์กร ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

Wi‑Fi Protected Access (WPA และ WPA2)

WPA และ WPA2 ต้องการให้ผู้ใช้จัดหาคีย์ความปลอดภัยเพื่อเชื่อมต่อ เมื่อคีย์ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์กับจุดเข้าใช้งานจะถูกเข้ารหัสลับ

WPA มีการรับรองความถูกต้องสองชนิด คือ WPA และ WPA2 ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ WPA2 เนื่องจากมีความปลอดภัยมากที่สุด อะแดปเตอร์ไร้สายใหม่เกือบทั้งหมดจะสนับสนุน WPA และ WPA2 แต่อะแดปเตอร์ไร้สายเก่าบางตัวไม่สนับสนุน ใน WPA-Personal และ WPA2-Personal ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับวลีรหัสผ่านเดียวกัน ซึ่งเป็นโหมดที่แนะนำสำหรับเครือข่ายในบ้าน WPA-Enterprise และ WPA2-Enterprise ได้รับการออกแบบให้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง 802.1x ซึ่งจะให้คีย์ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โหมดนี้ถูกใช้ในเครือข่ายที่ทำงานเป็นหลัก

Wired Equivalent Privacy (WEP)

WEP เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายรุ่นเก่าซึ่งยังสนับสนุนอุปกรณ์รุ่นเก่า แต่ไม่แนะนำให้ใช้อีกต่อไป เมื่อคุณเปิดใช้งาน WEP ให้คุณตั้งค่าคีย์ความปลอดภัยของเครือข่าย คีย์นี้จะเข้ารหัสลับข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งบนเครือข่าย อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยแบบ WEP ค่อนข้างง่ายต่อการถอดรหัส

WEP แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ การรับรองความถูกต้องของระบบแบบเปิด และ การรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกัน ทั้งสองชนิดไม่มีความปลอดภัยมากนัก แต่จากทั้งสองชนิดนั้น การรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันมีความปลอดภัยน้อยที่สุด สำหรับคอมพิวเตอร์ไร้สายและจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายส่วนมาก คีย์สำหรับการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันคือคีย์เดียวกันกับคีย์การเข้ารหัสลับ WEP แบบคงที่ ซึ่งคุณใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณ ผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายที่จับข้อความสำหรับการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ได้สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดคีย์สำหรับการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วกำหนดคีย์การเข้ารหัสลับ WEP แบบคงที่ได้ หลังจากกำหนดคีย์การเข้ารหัสลับ WEP แล้ว ผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายสามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณแบบเต็มที่ ด้วยเหตุผลนี้ Windows รุ่นนี้จึงไม่สนับสนุนการติดตั้งเครือข่ายโดยใช้การรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันของ WEP โดยอัตโนมัติ

แม้จะมีคำเตือนเหล่านี้ แต่ถ้าคุณยังต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันของ WEP คุณก็สามารถทำได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการสร้างโพรไฟล์เครือข่ายด้วยตนเองโดยใช้การรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันของ WEP

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่

  3. คลิก เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป

  4. บนหน้า ใส่ข้อมูลสำหรับเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเพิ่ม ภายใต้ ชนิดความปลอดภัย ให้เลือก WEP

  5. ทำส่วนที่เหลือของหน้าให้สมบูรณ์ แล้วคลิก ถัดไป

  6. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

  7. คลิกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้น ภายใต้ ชนิดความปลอดภัย ให้คลิก ใช้ร่วมกัน

  8. คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการโดยรวมของการติดตั้งเครือข่าย ให้ดูที่ วิธีการติดตั้งเครือข่ายในบ้านใน Windows 7ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่