การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center


คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้มีเพียง Windows Media Center สัญญาณทีวี และอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้ เมื่อต้องการเรียนรู้ว่าสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร ให้ดูที่ ทีวีในคอมพิวเตอร์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี

หากคุณเพิ่งเคยใช้งาน Media Center ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Center เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐาน

สัญญาณทีวีมีหลากหลายชนิดในหลายพื้นที่ สิ่งสำคัญคือเครื่องรับสัญญาณทีวีจะต้องเข้ากันได้กับสัญญาณทีวีที่คุณพยายามเชื่อมต่อ สถานการณ์สมมติเกี่ยวกับสัญญาณทีวีที่พบได้ทั่วไปต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าชนิดของสัญญาณแบบใดที่คุณมีและควรใช้เครื่องรับสัญญาณแบบใด (ตรวจสอบในเอกสารที่มาพร้อมเครื่องรับสัญญาณของคุณหรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูว่าสัญญาณชนิดใดที่ใช้ร่วมกับเครื่องรับสัญญาณของคุณได้)

หากเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณสนับสนุนชนิดสัญญาณนี้
และสัญญาณของคุณมาจาก
ตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้มีดังนี้

NTSC

เคเบิลแบบแอนะล็อก

ตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยตรงจากช่องต่อที่ผนังของเคเบิลทีวี หรือจากกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้ IR Blaster

ATSC

เสาอากาศ

ตั้งค่าสัญญาณโดยตรงจากเสาอากาศของคุณ (ดูหัวข้อด้านล่างเกี่ยวกับการสแกนเพื่อหาความแรงของสัญญาณ)

ClearQAM

เคเบิลแบบดิจิทัล

ตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยตรงจากช่องต่อที่ผนังของเคเบิลทีวี หรือจากกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้ IR Blaster

โปรดทราบว่าสถานีที่สามารถรับได้โดยใช้วิธีนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค และคุณน่าจะต้องเพิ่มสถานีบางแห่งลงใน Media Center ด้วยตนเองเพื่อปรับการรับสัญญาณให้เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสถานี ให้ดูที่ การดูทีวีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

เคเบิลแบบดิจิทัลความละเอียดสูงเป็นพิเศษ (OCUR)

เคเบิลแบบดิจิทัล

ตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยตรงจากช่องต่อที่ผนังของเคเบิลทีวี หรือจากกล่องแปลงสัญญาณโดยใช้ IR Blaster เพื่อรับเคเบิลแบบดิจิทัลพื้นฐาน

ตั้งค่าสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลโดยใช้เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลและ CableCARD (มีจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสัญญาณ ให้ดูที่ สัญญาณทีวีที่ Windows Media Center สนับสนุน

ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีหลายเครื่องที่เชื่อมต่อกับหรือติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจตั้งค่าสัญญาณทีวีได้หลายสัญญาณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายการของสถานีต่างๆ พร้อมกันได้ คุณอาจรับสัญญาณสองชนิดที่แตกต่างกันได้โดยใช้ เครื่องรับสัญญาณทีวีแบบไฮบริด อย่างไรก็ตาม Media Center ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณทั้งสองได้พร้อมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ ทีวีในคอมพิวเตอร์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี และ สิ่งที่ควรทราบก่อนการเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีเพื่อใช้กับ Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่าสัญญาณทีวีจากช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวีที่ผนังหรือเสาอากาศทีวี

ถ้าสัญญาณทีวีของคุณมาจากช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวีที่ผนังหรือเสาอากาศ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Media Center

 1. เชื่อมต่อสายสัญญาณทีวีของคุณเข้ากับช่องต่อ TV-IN บนเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้บนพีซีที่มี Media Center ของคุณ

  ถ้าพีซีของคุณมีเครื่องรับสัญญาณมากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถใช้ตัวแยกสัญญาณเคเบิลเพื่อแบ่งสัญญาณทีวี แล้วเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกหลายๆ รายการพร้อมกันได้ หรือดูรายการถ่ายทอดสดขณะบันทึกรายการอื่นได้ เมื่อต้องการรับสัญญาณทีวีโดยใช้เครื่องรับสัญญาณหลายเครื่อง เครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่องจะต้องมีสัญญาณทีวีเชื่อมต่อด้วย และสัญญาณนั้นจะต้องเหมือนกันสำหรับเครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่อง

 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวี แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

 3. ถ้าคุณเห็นข้อความที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะมีผลกระทบต่อการบันทึกรายการทีวี แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าสัญญาณไว้แล้ว เมื่อต้องการเข้าสู่กระบวนการตั้งค่าอีกครั้ง ให้คลิก ใช่

 4. ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องรับสัญญาณที่คุณมี รวมทั้งชนิดของรายการที่คุณสมัครใช้งานไว้

 5. บนหน้าจอ ผลลัพธ์การตรวจสอบสัญญาณทีวี ถ้าคุณเห็นเครื่องรับสัญญาณของคุณแสดงรายการตามที่คาดไว้ ให้คลิก ใช่ กำหนดค่าทีวีด้วยผลลัพธ์เหล่านี้ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าเครื่องรับสัญญาณทีวีไม่แสดงบนหน้าจอนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณนั้นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

 6. บนหน้าจอ 'ผู้ให้บริการสัญญาณทีวี' ให้เลื่อนดูรายการและคลิกผู้ให้บริการสัญญาณที่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งและบริการของคุณมากที่สุด แล้วคลิก ถัดไป

 7. คลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการสแกนหาสถานีเพิ่มเติมหรือตรวจสอบความแรงของสัญญาณสำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล

ถ้าคุณตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลในระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณสามารถสแกนหาสถานีเพิ่มเติมที่อาจพร้อมใช้งาน คุณยังสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณสำหรับแต่ละสถานีและปิดสถานีที่ได้รับสัญญาณไม่แรงได้

 • บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวี และคลิก สัญญาณทีวี แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก สแกนหาสถานีเพิ่มเติม แล้วทำตามคำแนะนำ Media Center จะค้นหาสถานีเพิ่มเติมที่อาจพร้อมใช้งานสำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ

  • คลิก ความแรงสัญญาณของเสาอากาศทีวีแบบดิจิทัล แล้วทำตามคำแนะนำ Media Center จะสแกนแต่ละสถานีและแสดงความแรงสัญญาณของสถานีนั้นๆ บนหน้าจอ ปรับเสาอากาศทีวีแบบดิจิทัล และเลือกสถานี คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากสถานีที่มีสัญญาณน้อยหรือไม่มีสัญญาณเลย เพื่อให้สถานีเหล่านั้นไม่แสดงใน 'รายการแนะนำ'

หมายเหตุ

 • เมื่อ Media Center แสดงว่าการสแกนหาสถานีเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรมอาจยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง ถ้าคุณไม่เห็นสถานีที่คุณคาดไว้ในระหว่างการสแกนนี้ ควรรอประมาณ 15 นาทีก่อนที่จะลองสแกนอีกครั้ง

เมื่อต้องการตั้งค่าสัญญาณทีวีจาก กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้ IR blaster

สมาชิกเคเบิลทีวีหรือทีวีผ่านดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีกล่องรับสัญญาณเคเบิล (บางครั้งเรียกว่ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์) หรือตัวรับสัญญาณดาวเทียม คุณสามารถตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณให้ผ่านอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งดังกล่าวระหว่างที่มายังพีซีที่มี Media Center ของคุณ

กล่องรับสัญญาณเคเบิลและตัวรับสัญญาณดาวเทียมอาจมีสถานีที่มีความละเอียดมาตรฐานหรือความละเอียดสูงก็ได้ ใน Media Center สัญญาณความละเอียดสูงแบบดิจิทัลซึ่งส่งผ่านกล่องใดกล่องหนึ่งดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นสัญญาณความละเอียดมาตรฐานแบบแอนะล็อก

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลจากต้นทางของสายเคเบิล (ช่องต่อที่ผนัง) เข้ากับช่องต่อสัญญาณเข้าเคเบิลที่กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือตัวรับสัญญาณดาวเทียม

  ถ้าคุณมีกล่องรับสัญญาณเคเบิลสองกล่องหรือตัวรับสัญญาณดาวเทียมสองตัวที่คุณต้องการใช้กับ Media Center คุณสามารถใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อแบ่งสัญญาณทีวีจากช่องต่อที่ผนังไปยังกล่องได้ กล่องรับสัญญาณเคเบิลแต่ละกล่องหรือตัวรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละตัวจะต้องมีสัญญาณทีวีเชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อสัญญาณเข้าเคเบิล

 2. เชื่อมต่อสายเคเบิลจากช่องต่อสัญญาณออกที่กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือตัวรับสัญญาณดาวเทียมเข้ากับช่องต่อ TV-IN บนเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เหมาะสมบนพีซีที่ติดตั้ง Media Center ของคุณ

  ถ้าพีซีของคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่องมีสัญญาณทีวีของตัวเองเชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ TV-IN (ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีกล่องรับสัญญาณเคเบิลหนึ่งกล่องหรือตัวรับสัญญาณดาวเทียมหนึ่งตัว สำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีแต่ละเครื่องบนพีซีที่มี Media Center ของคุณ)

 3. เชื่อมต่อ IR Blaster เข้ากับคอมพิวเตอร์และกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ของคุณ (IR Blaster คืออุปกรณ์อินฟราเรดขนาดเล็กที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลของ Media Center และเครื่องรับสัญญาณทีวีส่วนใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารที่มาพร้อมกับ IR Blaster ของคุณ)

 4. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวี แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

 5. ทำตามขั้นตอนในการเชื่อมต่อสัญญาณทีวี โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องรับสัญญาณที่สายเคเบิลเชื่อมต่อด้วย รวมทั้งชนิดของรายการที่คุณสมัครใช้งาน

เมื่อต้องการตั้งค่าสัญญาณเคเบิลทีวีแบบดิจิทัลด้วยเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ถ้าคุณมีบริการเคเบิลแบบดิจิทัลจากผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น และคุณมีพีซีที่ได้รับการรับรองพิเศษที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์แบบ Digital Cable Ready คุณอาจจะสามารถดูและบันทึกรายการเคเบิลทีวีแบบดิจิทัลใน Media Center ได้ โดยคุณจะต้องมีสองสามสิ่งต่อไปนี้ เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์แบบ Digital Cable Ready ส่วนใหญ่ และ CableCARD ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเสียบเข้าไปในเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลได้ CableCARD จะทำหน้าที่แทนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล และสามารถขอรับได้จากผู้ให้บริการเคเบิลแบบดิจิทัลที่เข้าร่วมเท่านั้น เมื่อเสียบ CableCARD ที่ถูกต้องเข้าในเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลที่เข้ากันได้แล้ว คุณจะสามารถดูช่องสถานีเคเบิลแบบดิจิทัล (ทั้งความละเอียดมาตรฐานและความละเอียดสูง) ที่พร้อมใช้งานผ่านการสมัครใช้งานกับผู้ให้บริการเคเบิลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล รวมถึงวิธีการเรียกใช้ Digital Cable Advisor เพื่อให้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขั้นต่ำสำหรับเคเบิลแบบดิจิทัล ให้ดูที่ เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล: คำถามที่ถามบ่อย

ขอแนะนำให้คุณทำงานร่วมกับช่างเทคนิคเคเบิลจากผู้ให้บริการเพื่อตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลและสัญญาณ ขั้นตอนด้านล่างส่วนใหญ่ควรดำเนินการโดยช่างเทคนิค

 1. หากคุณมีคอมพิวเตอร์แบบ Digital Cable Ready ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล

 2. จดบันทึก UnitAddress และ CableCARD S/N (หมายเลขผลิตภัณฑ์) จากด้านนอก CableCARD ของคุณไว้ (คุณจะต้องใช้หมายเลขเหล่านี้สำหรับกระบวนการเปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 7)

 3. เสียบ CableCARD เข้าในเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (ตามปกติแล้ว ขั้นตอนนี้มักจะดำเนินการโดยช่างเทคนิคจากผู้ให้บริการเคเบิลแบบดิจิทัลของคุณ)

 4. เชื่อมต่อสายเคเบิลจากต้นทางของสายเคเบิล (ช่องต่อที่ผนัง) เข้ากับช่องต่อ TV-IN บนเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (ตามปกติแล้ว ขั้นตอนนี้มักจะดำเนินการโดยช่างเทคนิคจากผู้ให้บริการเคเบิลแบบดิจิทัลของคุณ)

 5. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวี และคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี แล้วทำตามขั้นตอนในการตั้งค่าสัญญาณ

 6. ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อจับคู่ CableCARD ของคุณกับเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองเพื่อให้คุณสามารถรับเนื้อหาเคเบิลแบบดิจิทัลได้ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ผู้ให้บริการของคุณ

  • รหัส CableCARD: หมายเลขนี้จะแจ้งไว้ใน Windows Media Center บนหน้า ติดต่อบริษัทที่ให้บริการเคเบิลของคุณ (ตัวอย่าง: 000-298-933-268-5)

  • รหัสโฮสต์: หมายเลขนี้จะแจ้งไว้ใน Windows Media Center บนหน้า ติดต่อบริษัทที่ให้บริการเคเบิลของคุณ (ตัวอย่าง: 029-000-000-104-7)

  • รหัสข้อมูล: หมายเลขนี้จะแจ้งไว้ใน Windows Media Center บนหน้า ติดต่อบริษัทที่ให้บริการเคเบิลของคุณ (ตัวอย่าง: 132-028-947-08)

  • UnitAddress: คุณจะพบหมายเลขนี้ที่ด้านนอกอุปกรณ์ CableCARD ของคุณ (ตัวอย่าง: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD S/N: คุณจะพบหมายเลขนี้ที่ด้านนอกอุปกรณ์ CableCARD ของคุณ (ตัวอย่าง: NG3549TA0113)

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลชนิดอื่น) แต่ไม่มีบริการเคเบิลแบบดิจิทัล คุณอาจจะสามารถใช้เสาอากาศเพื่อดูและบันทึกสถานีทีวีความละเอียดสูง (HDTV)ที่รับสัญญาณทางอากาศ (บางครั้งเรียกว่า ATSC) สถานีทีวีมาตรฐาน และสถานีเคเบิลแบบดิจิทัลที่ไม่มีการเข้ารหัสลับ (เช่น สถานี "clear QAM") ได้

 • สถานีเคเบิลแบบดิจิทัลพิเศษบางสถานีอาจมีเนื้อหาที่มีการป้องกันซึ่งไม่สามารถบันทึกได้

เมื่อต้องการรักษาการตั้งค่าสัญญาณทีวีที่มีอยู่จาก Windows Vista

หากคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Windows 7 จาก Windows Vista คุณอาจสามารถรักษาการตั้งค่าสัญญาณทีวีที่ตั้งไว้ก่อนการปรับรุ่นได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. หาก Media Center ตรวจพบการตั้งค่าสัญญาณทีวีก่อนหน้า คุณจะพบข้อความต้อนรับซึ่งสอบถามว่าคุณต้องการตั้งค่าทีวีด้วยการตั้งค่าเดิมหรือไม่ คลิก ใช่ ใช้การตั้งค่าทีวีก่อนหน้านี้ของฉัน แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อ Media Center นำการตั้งค่าทีวีก่อนหน้านั้นไปใช้เสร็จเรียบร้อย คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • หากคุณพบข้อความแจ้งว่าตั้งค่าทีวีไม่สำเร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

 • หากคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีไว้แล้ว และ Media Center ยังไม่สามารถตั้งค่าสัญญาณโดยใช้วิธีนี้ได้ ให้ลองตั้งค่าสัญญาณทีวีโดยไม่เก็บรักษาการตั้งค่าจาก Windows Vista ไว้

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครื่องรับสัญญาณทีวี' ใน Windows

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าสัญญาณทีวี ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวี' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยๆ โดยอัตโนมัติ

 • เปิด 'ตัวแก้ไขการตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วจึงคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูทั้งหมด แล้วจึงคลิก ตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี

หมายเหตุ

 • ในระหว่างกระบวนการตั้งค่า ระบบอาจขอให้คุณติดตั้งโปรแกรมที่เรียกว่า PlayReady PlayReady ช่วยให้คุณเล่นเนื้อหาทีวีแบบพิเศษที่มีการป้องกันจากผู้ให้บริการใน Media Center ได้

 • หากคุณได้รับข้อผิดพลาดในระหว่างการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวี เช่น ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด หรือข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง PlayReady คุณอาจต้องดำเนินกระบวนการตั้งค่าทั้งหมดใหม่อีกครั้งเพื่อให้สัญญาณทีวีของคุณทำงานถูกต้องต้องการความช่วยเหลือหรือไม่