การแชร์พีซี Windows 10 ของคุณกับ สมาชิกในครอบครัวทำได้ไม่ยาก เพิ่มสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ "เพิ่มสมาชิกครอบครัว" จาก การตั้งค่าพีซี ของคุณ และพวกเขาจะสามารถใช้พีซีเครื่องนั้นด้วย และคุณจะควบคุมได้เสมอ คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกพวกเขาจากการใช้พีซีเมื่อใดก็ได้

เพิ่มเด็กลงในครอบครัวของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ในครอบครัวสามารถดูรายงานกิจกรรมออนไลน์ของลูก จำกัดระยะเวลา และเวลาที่พวกเขาใช้อุปกรณ์เหล่านั้น และช่วยให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะไม่เห็นเว็บไซต์ แอป หรือเกมที่ไม่เหมาะสม จัดการการตั้งค่าครอบครัวทางออนไลน์ที่ account.microsoft.com/family และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะนำไปใช้กับ Windows 10 อุปกรณ์เด็กลงชื่อเข้าใช้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ใหญ่ในครอบครัวที่สามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้กับเด็กๆ ในครอบครัวได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

 • หากพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน การตั้งค่าครอบครัวอาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

แสดงทั้งหมด

หากต้องการเพิ่มคนอื่นลงในครอบครัวของคุณ

 1. ในพีซี Windows 10 ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > บัญชี > ครอบครัวและผู้ใช้อื่น

 2. คลิก เพิ่มสมาชิกในครอบครัว

 3. เลือก เพิ่มเด็ก หรือ เพิ่มผู้ใหญ่

 4. ป้อนอยู่อีเมลของบุคคลที่จะส่งคำเชิญให้เข้าร่วม

 5. หากพวกเขาไม่มีอีเมลแอดเดรส คลิก บุคคลที่ฉันต้องการเชิญไม่มีอยู่อีเมล

 6. หลังจากที่พวกเขายอมรับคำเชิญทางอีเมล ให้พวกเขาลงชื่อเข้าใช้ใน Windows 10 โดยใช้อีเมลแอดเดรสเดียวกันกับที่คุณส่งคำเชิญไป

เมื่อต้องการจัดการการตั้งค่าครอบครัว

 1. ในพีซี Windows 10 ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > บัญชี > ครอบครัวและผู้ใช้อื่น

 2. คลิก จัดการการตั้งค่าครอบครัว

 3. เลือกการตั้งค่าเพื่อเปิดบัญชีของบุตรหลานของคุณ:

  • กิจกรรมล่าสุด ช่วยให้คุณสามารถเปิดดูรายงานกิจกรรมของเด็ก เพื่อให้คุณสามารถดูสิ่งที่พวกเขาค้นหาทางออนไลน์ได้ เมื่อคุณได้เปิดรายงาน คุณจะสามารถดูเว็บไซต์ที่พวกเขาเข้าชม แอปและเกมที่พวกเขาดาวน์โหลดและเล่น รวมถึงระยะเวลาที่พวกเขาใช้ในอุปกรณ์ของตนเองได้โดยตรงจากหน้ากิจกรรมล่าสุด คุณยังสามารถดูรายงานกิจกรรมที่ส่งอีเมลไปถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นรายสัปดาห์ได้

  • เว็บไซต์ คือตำแหน่งที่คุณสามารถเปิดใช้งานการจำกัดเว็บไซต์สำหรับเด็ก คุณสามารถเลือกที่จะบล็อกหรืออนุญาตบางไซต์ และจำกัดเว็บไซต์ที่จัดอันดับให้ดูได้เมื่อเกินอายุที่กำหนดเท่านั้น ถ้าคุณมีเด็กเล็ก คุณยังสามารถเลือกอนุญาตให้พวกเขาเข้าชมเฉพาะเว็บไซต์ที่คุณพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยเท่านั้น

  • แอปและเกม คือตำแหน่งที่คุณสามารถเปิดใช้งานข้อจำกัดสำหรับแอปและเกม คุณสามารถเลือกอนุญาตให้เด็กดาวน์โหลดเฉพาะเกมที่มีการจัดอันดับสำหรับเด็กอายุไม่เกินที่กำหนดไว้ และคุณสามารถดูแอปและเกมที่คุณได้บล็อกหรืออนุญาตได้

  • เวลาบนหน้าจอ ช่วยให้คุณกำหนดเวลาที่จะให้เด็กสามารถใช้อุปกรณ์ Windows ในระหว่างวัน และระยะเวลาสูงสุดที่พวกเขาสามารถใช้ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องต่อวันได้

เมื่อต้องการอนุญาตหรือบล็อกคนอื่นในการใช้พีซี

 1. ในพีซี Windows 10 ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > บัญชี > ครอบครัวและผู้ใช้อื่น

 2. คลิกสมาชิกครอบครัวที่คุณต้องการอนุญาตหรือบล็อก

 3. คลิก อนุญาตหรือบล็อก

  การตั้งค่านี้ใช้กับพีซีเครื่องนี้เท่านั้น

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเอาตัวเองออกจากครอบครัวได้หากคุณเป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวและยังมีบัญชีของเด็กอยู่ในครอบครัว ถ้าคุณต้องการเอาตัวเองออกมา คุณจะต้องเพิ่มผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งก่อน หรือลบบัญชีทั้งหมดของเด็กออกก่อน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่