คุณสามารถช่วยให้บุตรหลานของคุณออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยด้วย Microsoft family คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เห็นเว็บไซต์ใดๆ แอป หรือเกมที่ไม่เหมาะสมกับอายุของพวกเขา โดยการตั้งค่าบัญชีบุตรหลานสำหรับพวกเขาและเพิ่มพวกเขาไปยังครอบครัวของคุณ คุณสามารถดูรายงานกิจกรรมการออนไลน์ของพวกเขา แล้วช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดีโดยการตั้งค่าการจำกัดระยะเวลาและเมื่อใดที่พวกเขาสามารถใช้เวลาบนหน้าจอได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นคือการตั้งค่าบัญชี Microsoft ให้กับบุตรหลานของคุณ เพิ่มพวกเขาไปยังครอบครัวของคุณ จากนั้นช่วยพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ใน Windows ด้วยบัญชี Microsoft บัญชีเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้ และ บัญชีผู้ใช้: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

 • หากพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน การตั้งค่าครอบครัวอาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

แสดงทั้งหมด

ในการสร้างบัญชีของบุตรหลานบัญชีใหม่ในพีซีของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยด้วยบัญชีผู้ดูแล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 3. แตะหรือคลิก บัญชีแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆแล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

 4. แตะหรือคลิกการเชื่อมโยง เพิ่มบัญชีของเด็ก

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าบุตรหลานของคุณมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว ให้ใส่ที่อยู่อีเมลนั้น แตะหรือคลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำ

  • ถ้าคุณต้องการมีที่อยู่อีเมลใหม่สำหรับบุตรหลานของคุณ ให้แตะหรือคลิก ลงทะเบียนเพื่อขอที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำ

เคล็ดลับ

 • บุตรหลานของคุณเด็กเกินไปที่จะจดจำรหัสผ่านแบบพิมพ์ใช่หรือไม่ คุณอาจต้องการที่จะตั้งค่ารหัสผ่านรูปภาพให้กับพวกเข เพื่อให้พวกเาสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้โดยใช้รูปภาพโปรดแทนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การปรับแต่งพีซีของคุณ

ในการเพิ่มบัญชีบุตรหลานที่มีอยู่แล้วในพีซีของคุณไปยัง Microsoft family

หากบุตรหลานของคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วในพีซีของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัญชีของพวกเขาไปยัง Microsoft family ของคุณได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ

 3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก แก้ไข

  ถ้าบุตรหลานของคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ให้ดูขั้นตอน การสร้างบัญชีของเด็กใหม่ ก่อนหน้านี้

 4. ในรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ เลือก เด็ก แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

ในการเพิ่มผู้ใหญ่รายอื่นไปยัง Microsoft family ของคุณ

 1. ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ account.microsoft.com/family ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

 2. ไปที่ ผู้ใหญ่ แล้วเลือก เพิ่ม

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้ปกครอง แล้วแตะหรือคลิก ส่งคำเชิญ

  บุคคลที่คุณเชิญจะต้องยอมรับคำเชิญของคุณจากอีเมลของพวกเขา หลังจากพวกเขาเข้าร่วมในครอบครัวของคุณ พวกเขาจะสามารถจัดการการตั้งค่าของเด็ก อนุมัติการร้องขอ และดูรายงานกิจกรรมจากเว็บด้วยเช่นกัน
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่