ขั้นตอนหลักในการติดตั้งเราเตอร์แบบไร้สายมีอยู่สี่ขั้นตอนดังนี้

แสดงทั้งหมด

1. เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม

คุณจะต้องมีฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้เพื่อใช้ในการติดตั้งเครือข่ายไร้สายและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 • เราเตอร์แบบไร้สาย

 • พีซีที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

 • พีซีที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบผ่านสาย (อะแดปเตอร์เครือข่ายแบบผ่านสายจะใช้ในระหว่างการติดตั้งเท่านั้น และสามารถเป็นพีซีเครื่องเดียวกับที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายได้)

 • สายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต)

2. ติดตั้งเราเตอร์

ถ้าเราเตอร์ของคุณแสดงโลโก้ Windows หรือมีคำว่า "Compatible with Windows" คุณจะสามารถตั้งค่าเราเตอร์โดยอัตโนมัติได้โดยใช้ Windows Connect Now (WCN) รุ่นล่าสุดบน Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista Service Pack 2

เมื่อต้องการตั้งค่าเราเตอร์โดยอัตโนมัติ

 1. แกะกล่องเราเตอร์แล้วต่อเราเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เนื่องจากคุณกำลังใช้งาน WCN อยู่ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเราเตอร์กับพีซีของคุณ

 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 3. แตะหรือคลิกเครือข่ายเริ่มต้นของเราเตอร์ ซึ่งคุณสามารถระบุด้วยชื่อผู้ผลิตได้

 4. แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

แม้ว่า WCN จะไม่พร้อมใช้งาน แต่เราเตอร์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับซีดีการติดตั้งที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเครือข่ายไร้สายได้ ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ

ถ้า WCN ไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่ได้รับซีดีการติดตั้ง คุณก็สามารถตั้งค่าเราเตอร์ด้วยตนเองได้

เมื่อต้องการตั้งค่าเราเตอร์ด้วยตนเอง

 1. แกะกล่องเราเตอร์แล้วต่อเราเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

 2. ต่อสายเครือข่ายด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบผ่านสายของพีซี และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต LAN บนเราเตอร์แบบไร้สาย (พอร์ตที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "Internet" "WAN" หรือ "uplink")

  ภาพประกอบของพอร์ตที่อยู่ด้านหลังของเราเตอร์
  พอร์ตที่อยู่ด้านหลังของเราเตอร์
 3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และใส่ที่อยู่ของเว็บเพจการกำหนดค่าของเราเตอร์ สำหรับเราเตอร์ส่วนใหญ่ ที่อยู่ของเว็บเพจการกำหนดค่าคือ http://192.168.0.1 หรือ http://192.168.1.1

  ในเพจการกำหนดค่า ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่ในเอกสารประกอบของเราเตอร์ ถ้าคุณไม่พบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพีซีเครื่องอื่นไว้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเราเตอร์ได้ทางอินเทอร์เน็ต

 4. กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ

  • เลือกชื่อสำหรับเครือข่ายไร้สาย

  • เลือกประเภทของการเข้ารหัสลับ (WPA, WPA2 หรือ WEP) ที่คุณต้องการใช้เพื่อความปลอดภัยและเปิดใช้งาน

   คุณควรใช้ WPA2 เราไม่แนะนำให้ใช้ WEP ซึ่งเป็นการเข้ารหัสลับรูปแบบเก่า เนื่องจาก WPA และ WPA2 มีความปลอดภัยมากกว่า ถ้าคุณลองใช้ WPA หรือ WPA2 แล้วใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่นอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณเป็นรุ่นที่ใช้ได้กับ WPA หรือ WPA2

  • เลือกคีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

  • เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับการดูแลระบบของเราเตอร์ให้เป็นรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณได้

3. เชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อเราเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ทุกคนในเครือข่ายของคุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณมี

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์รายการเดียว (โมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว)

ภาพประกอบของการเสียบสายโมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว
เสียบสายโมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว
 1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) ของอุปกรณ์ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ผนัง (ผู้ใช้ DSL: อย่าใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL กับสายโทรศัพท์)

 3. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับพอร์ต LAN ของอุปกรณ์ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายของพีซี (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 4. เริ่มการทำงานของพีซี (หรือเริ่มระบบใหม่)

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองรายการ (โมเด็มแยกกับเราเตอร์)

ภาพประกอบของการเสียบสายโมเด็มและเราเตอร์
เสียบสายโมเด็มและเราเตอร์
 1. เสียบสายไฟของโมเด็มเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับโมเด็ม และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ผนัง (ผู้ใช้ DSL: อย่าใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL กับสายโทรศัพท์)

 3. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับโมเด็ม และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) ของเราเตอร์

 4. เสียบสายเราเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

 5. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับพอร์ต LAN ของเราเตอร์ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายของพีซีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 6. เริ่มการทำงานของพีซี (หรือเริ่มระบบใหม่)

4. เชื่อมต่อพีซีกับเครือข่าย

คุณสามารถทำให้พีซีของคุณเชื่อมต่อกับเราเตอร์อย่างถาวรได้ด้วยการเชื่อมต่อแบบมีสาย หรือจะสลับไปใช้การเชื่อมต่อไร้สายก็ได้ ต่อไปนี้คือวิธีการเชื่อมต่อพีซีเครื่องอื่นกับเครือข่ายของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อพีซีเครื่องอื่นกับเครือข่ายของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 3. เลือกเครือข่ายไร้สายจากรายการที่ปรากฏ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

  คำเตือน

  • คุณควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยทุกครั้งที่ทำได้ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย ผู้ที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมอาจมองเห็นทุกสิ่งที่คุณทำ รวมทั้งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เอกสารที่คุณใช้งาน ตลอดจนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi‑Fi Protected Setup (WPS) และมีปุ่มกดบนเราเตอร์ ให้กดปุ่มนั้นแล้วรอสักครู่ให้เราเตอร์เพิ่มพีซีไปยังเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใส่คีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน

  • ใส่คีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่านถ้าคุณได้รับการเตือนให้ดำเนินการดังกล่าว จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่