การตั้งค่าเครือข่ายในบ้าน


ก่อนที่คุณจะเริ่ม เมื่อจะตัดสินใจเลือกชนิดของเครือข่ายที่จะติดตั้งหรือค้นหาฮาร์ดแวร์และสายเคเบิลที่คุณต้องใช้ ให้ดูที่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน หัวข้อดังกล่าวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายชนิดต่างๆ (ที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีเครือข่าย) และข้อกำหนดฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายแต่ละชนิด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการโดยรวมของการติดตั้งเครือข่าย ให้ดูที่ วิธีการติดตั้งเครือข่ายในบ้านใน Windows 7

เมื่อคุณรู้จักชนิดเครือข่ายที่คุณต้องการ และคุณมีฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นแล้ว คุณอาจต้องดำเนินการสี่ขั้นตอนดังนี้

 1. การติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

 2. การติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ตัวเลือก)

 3. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

 4. การเรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย' (สำหรับเครือข่ายไร้สายเท่านั้น)

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะมีอยู่ในบทความนี้

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายใช้งานได้ก่อนที่คุณจะลองเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในบทความนี้เขียนขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยปกติจะเป็น DSL, เคเบิล หรือ Fiber Optic Service (FiOS) มากกว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งเครือข่าย

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ หรือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ (ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งในข้อมูลที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แต่ละตัว)

การติดตั้งหรือการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ตัวเลือก)

คุณไม่ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้งเครือข่าย แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะต้องการใช้เครือข่ายเพื่อใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันก็ตาม เมื่อต้องการติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณต้องใช้เคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL และบัญชีผู้ใช้ที่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันต้องมีสิ่งใดบ้างในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว คุณเพียงแค่ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อนั้นยังทำงานอยู่หรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่เว็บไซต์ที่คุณไม่ค่อยได้เยี่ยมชม (ถ้าคุณไปที่เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยครั้ง เว็บเพจบางหน้าอาจจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะยังแสดงได้อย่างถูกต้องแม้ว่าการเชื่อมต่อของคุณจะเกิดความผิดพลาดก็ตาม) ถ้าเว็บไซต์เปิดอยู่และคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ แสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณทำงานอยู่

การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอย่างน้อยสองเครื่องได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลาง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดตั้ง Internet Connection Sharing (ICS) ISP ของคุณอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลายๆ จุด ติดต่อ ISP ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

การใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสามารถใช้เราเตอร์ หรือเราเตอร์และโมเด็มร่วมเพื่อใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันได้ ถ้าคุณใช้เราเตอร์ ให้เชื่อมต่อเราเตอร์เข้ากับทั้งโมเด็มและคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วจึงตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ควรจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณใช้เราเตอร์และโมเด็มร่วม ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • เราเตอร์และโมเด็มต้องเปิดไว้เพื่อให้สามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ บนเครือข่ายของคุณได้

การติดตั้ง ICS ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันโดยไม่ใช้เราเตอร์ คุณสามารถติดตั้ง ICS บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับโมเด็มได้ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะต้องมีอะแดปเตอร์เครือข่ายสองชุด ชุดแรกจะใช้เชื่อมต่อกับโมเด็มและอีกชุดจะใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มีหลายวิธี ซึ่งการกำหนดค่าจะขึ้นอยู่กับชนิดของอะแดปเตอร์เครือข่าย โมเด็ม และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณมี นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายหรือไม่ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อบางวิธีอย่างคร่าวๆ

แสดงทั้งหมด

เครือข่ายอีเทอร์เน็ต

คุณต้องการฮับสวิตช์ หรือเราเตอร์ที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แต่ละชนิด ให้ดูที่ ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ และจุดเข้าใช้งานแตกต่างกันอย่างไร)

เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน คุณต้องใช้เราเตอร์ ต่อเราเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ได้เชื่อมต่อโมเด็มไว้แล้ว (ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ)

ภาพประกอบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่มีเราเตอร์แบบผ่านสายและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน
เครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่มีเราเตอร์แบบผ่านสายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าบ้านหรือสำนักงานของคุณใช้แบบผ่านสายสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องที่มีหัวต่ออีเทอร์เน็ต แล้วต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับหัวต่ออีเทอร์เน็ตโดยตรง

ภาพประกอบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตในบ้านที่มีสายอีเทอร์เน็ตอยู่แล้วภายใน
เครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่ใช้สายอีเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วภายใน

เครือข่ายไร้สาย

สำหรับเครือข่ายไร้สาย ให้เรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย' (ดูด้านล่าง) บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเราเตอร์ ตัวช่วยสร้างจะนำคุณไปยังขั้นตอนการเพิ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ลงในเครือข่าย

ภาพประกอบเครือข่ายไร้สายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน
เครือข่ายไร้สายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน

เครือข่าย HomePNA

สำหรับเครือข่าย HomePNA คุณต้องใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย HomePNA (โดยปกติเป็นแบบภายนอก) สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และมีหัวต่อสายโทรศัพท์ในแต่ละห้องที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้มากับอะแดปเตอร์ HomePNA

เครือข่าย Powerline

สำหรับเครือข่าย Powerline คุณต้องใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย Powerline (โดยปกติเป็นแบบภายนอก) สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และมีเต้ารับไฟฟ้าในแต่ละห้องที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้มากับอะแดปเตอร์ Powerline

เปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทั้งหมด เช่น เครื่องพิมพ์ ที่คุณต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคุณ ถ้าเครือข่ายของคุณเป็นแบบผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต, HomePNA หรือ Powerline) เครือข่ายควรติดตั้งไว้แล้วและพร้อมใช้งาน คุณควรทดสอบเครือข่ายของคุณ (ดูด้านล่าง) เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง

การเรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย'

ถ้าเครือข่ายของคุณเป็นแบบผ่านสาย คุณจะเชื่อมต่อได้ทันทีที่คุณเสียบสายอีเทอร์เน็ต ถ้าเครือข่ายของคุณเป็นแบบไร้สาย ให้เรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย' บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเราเตอร์

 • เปิด 'ติดตั้งเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วคลิก ติดตั้งเครือข่ายใหม่

  ตัวช่วยสร้างจะนำคุณไปยังขั้นตอนการเพิ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ลงในเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่าย

การเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณ

ถ้าคุณต้องการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณได้รับการตั้งค่าเป็น 'ที่บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' และให้เปิด 'การค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน' ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย และ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

การทดสอบเครือข่ายของคุณ

ขอแนะนำให้คุณทดสอบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดมีการเชื่อมต่อและทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทดสอบเครือข่ายของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่าย

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิก เครือข่าย ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

คุณควรที่จะเห็นไอคอนของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นตลอดจนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดบนเครือข่าย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนในโฟลเดอร์เครือข่าย 'การค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน' อาจปิดอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าอาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่จะปรากฏในโฟลเดอร์เครือข่าย

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP

ถ้าคุณต้องปรับการตั้งค่า TCP/IP สำหรับเครือข่ายของคุณ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP

การเชื่อมต่อแล็ปท็อปของคุณจากเครือข่ายที่ทำงานไปยังเครือข่ายในบ้านของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แล็ปท็อปของที่ทำงานบนเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้ดูที่ การสลับระหว่างเครือข่ายในบ้านและเครือข่ายที่ทำงานต้องการความช่วยเหลือหรือไม่