การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น


ใน Windows 7 คุณสามารถใช้แต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกัน และแม้แต่ใช้ไลบรารีทั้งหมดกับบุคคลอื่น (สำหรับภาพรวม ให้ดูที่ ข้อควรทราบของการใช้แฟ้มร่วมกัน)

เมนู 'ใช้ร่วมกับ'

วิธีที่เร็วที่สุดในการใช้บางอย่างร่วมกันคือการใช้เมนู ใช้ร่วมกับ ตัวเลือกที่คุณจะเห็นนั้นขึ้นอยู่กับแฟ้มที่คุณกำลังใช้ร่วมกันและชนิดของเครือข่ายซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังโฮมกรุ๊ปเวิร์กกรุ๊ป หรือโดเมน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเครือข่าย ให้ดูที่ โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร)

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เมนู 'ใช้ร่วมกับ' (1:17)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป

 1. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ใช้ร่วมกับ

  รูปภาพของเมนู 'ใช้ร่วมกับ'
  ใช้บางอย่างร่วมกันอย่างรวดเร็วโดยใช้ 'ใช้ร่วมกับ'
 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • โฮมกรุ๊ป (อ่าน) ตัวเลือกนี้จะใช้รายการร่วมกับโฮมกรุ๊ปทั้งหมดของคุณ แต่บุคคลในโฮมกรุ๊ปจะสามารถเปิดรายการเท่านั้น สมาชิกของโฮมกรุ๊ปไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลบรายการได้

  • โฮมกรุ๊ป (อ่าน/เขียน) ตัวเลือกนี้จะใช้รายการร่วมกับโฮมกรุ๊ปทั้งหมดของคุณ และอนุญาตให้สมาชิกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือลบรายการ

  • บุคคลที่เจาะจง ตัวเลือกนี้จะเปิดตัวช่วยสร้าง 'การใช้แฟ้มร่วมกัน' ซึ่งอนุญาตให้คุณเลือกบุคคลแต่ละคนที่จะใช้รายการร่วมกัน

   รูปภาพของเมนูระดับสิทธิ
   ในตัวช่วยสร้าง 'การใช้แฟ้มร่วมกัน' คุณสามารถเลือกบุคคลที่เจาะจงที่จะใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกัน

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นเมนู 'ใช้ร่วมกับ' คุณอาจพยายามใช้รายการร่วมกันบนเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้เมนู 'ใช้ร่วมกับ' จะไม่ปรากฏเมื่อคุณเลือกแฟ้มภายนอกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 • ถ้าคุณพยายามใช้งานร่วมกับบุคคลเฉพาะในโฮมกรุ๊ปของคุณ แต่มองไม่เห็นชื่อของพวกเขาในตัวช่วยสร้าง 'การใช้แฟ้มร่วมกัน' เป็นไปได้ว่าบุคคลเหล่านั้นยังไม่ได้เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ Windows กับรหัสออนไลน์ คุณอาจต้องติดตั้งผู้ให้บริการรหัสออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ประโยชน์ของการเชื่อมโยงบัญชีออนไลน์ของฉันกับบัญชีผู้ใช้ Windows ของฉันคืออะไร

 • ถ้าคุณพยายามที่จะใช้บางอย่างร่วมกันในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของ Windows 7 โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง เมนู 'ใช้ร่วมกับ' จะแสดงตัวเลือกที่เรียกว่า การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปยัง 'แผงควบคุม' ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

 • โฮมกรุ๊ปไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันในเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน

 1. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ใช้ร่วมกับ จากนั้นคลิก บุคคลที่เจาะจง

 2. ในตัวช่วยสร้าง การใช้แฟ้มร่วมกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความ แล้วคลิก ค้นหาบุคคล ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อในกล่อง แล้วคลิก ตรวจสอบชื่อ จากนั้นคลิก ตกลง

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความ แล้วคลิกชื่อจากรายการ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณรู้ชื่อบุคคลที่คุณต้องการใช้ร่วมกันแล้ว เพียงพิมพ์ชื่อของบุคคลนั้นในตัวช่วยสร้าง การใช้แฟ้มร่วมกัน แล้วคลิก เพิ่ม

  • ภายใต้คอลัมน์ ระดับสิทธิ ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

   • อ่าน ผู้รับสามารถเปิดได้ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลบแฟ้ม

   • อ่าน/เขียน ผู้รับสามารถเปิด ปรับเปลี่ยน หรือลบแฟ้มได้

   รูปภาพของเมนูระดับสิทธิ
   เลือกจำนวนการเข้าถึงที่ให้บุคคลเข้าถึงแฟ้มของคุณได้
 3. เมื่อคุณเพิ่มบุคคลเสร็จแล้ว ให้คลิก ใช้ร่วมกัน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. หลังจากคุณได้รับการยืนยันว่ารายการของคุณถูกใช้ร่วมกัน คุณสามารถแจ้งให้บุคคลที่คุณใช้ร่วมกันทราบถึงวิธีการเข้าถึงรายการนั้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณมีโปรแกรมอีเมลที่ติดตั้งแล้ว ให้คลิก อีเมล เพื่อส่งการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มที่ใช้ร่วมกันของคุณให้กับบุคคลอื่น

  • คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกการเชื่อมโยงที่แสดงไปยังคลิปบอร์ดของ Windows โดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถวางลงในอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือโปรแกรมอื่น

 5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นเมนู 'ใช้ร่วมกับ' คุณอาจพยายามใช้รายการร่วมกันบนเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้เมนูดังกล่าวจะไม่ปรากฏเมื่อคุณเลือกแฟ้มภายนอกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 • ถ้าคุณพยายามที่จะใช้บางอย่างร่วมกันในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของ Windows 7 โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง เมนู 'ใช้ร่วมกับ' จะแสดงตัวเลือกที่เรียกว่า การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปยัง 'แผงควบคุม' ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

 • ถ้าการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดอยู่ บุคคลที่คุณต้องการใช้ร่วมกันต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงรายการที่ใช้ร่วมกันอย่างเต็มที่ การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านอยู่ใน 'แผงควบคุม' ภายใต้ การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ซึ่งเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการหยุดการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกัน

 • คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการหยุดใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ใช้ร่วมกับ จากนั้นคลิก ไม่มีผู้ใด

เมื่อต้องการเข้าถึงแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือไลบรารีที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ป

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ภายใต้ โฮมกรุ๊ป ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ของบุคคลที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเข้าถึง

 3. ในรายการแฟ้ม ให้คลิกสองครั้งที่ไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วคลิกสองครั้งที่รายการที่คุณต้องการ

  รูปภาพของหน้าต่าง 'ไลบรารี'
  โฮมกรุ๊ป

หมายเหตุ

 • คอมพิวเตอร์ที่ปิดอยู่ อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต หรือโหมดสลีปจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันด้วยการคัดลอกหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของ Windows 7 เช่น 'เพลงสาธารณะ' หรือ 'รูปภาพสาธารณะ' คุณสามารถค้นหาแฟ้มและโฟลเดอร์เหล่านั้นด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ไลบรารี เพื่อขยายโฟลเดอร์

การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น (ยกเว้นในโฮมกรุ๊ป)

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน (1:13)

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

เมื่อการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันเปิดอยู่ บุคคลใดๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ เมื่อปิดอยู่ เฉพาะบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงได้

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกเครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันของคุณ
 3. ภายใต้ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้บุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถอ่าน และเขียนแฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

  • ปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน (บุคคลที่เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์นี้ยังคงสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านี้ได้)

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกับบุคคลอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ บุคคลเหล่านั้นสามารถเปิดและดูแฟ้มที่เก็บอยู่บนเครื่องของคุณได้ราวกับว่าแฟ้มเหล่านั้นเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเอง ถ้าคุณให้สิทธิบุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่พวกเขาทำจะเปลี่ยนแปลงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

 • ถ้าคุณคลิกโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' หรือเนื้อหาของโฟลเดอร์ คุณจะเห็น การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ในเมนู 'ใช้ร่วมกับ' ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปยัง 'แผงควบคุม' ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

ด้วยการเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน 'แผงควบคุม' คุณสามารถจำกัดบุคคลที่เข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่บนโดเมน

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกเครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันของคุณ
 3. ภายใต้ การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  • ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'
โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' รวมอยู่ในไลบรารีของ Windows

การใช้ร่วมกันขั้นสูง

มีตำแหน่งที่ตั้งบางตำแหน่งใน Windows ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันโดยตรงโดยใช้เมนู 'ใช้ร่วมกับ' เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามที่จะใช้ไดรฟ์ทั้งหมดร่วมกัน เช่น ไดรฟ์ C ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (บางครั้งเรียกว่า ราก ของไดรฟ์) หรือโฟลเดอร์ระบบ (รวมถึงผู้ใช้และโฟลเดอร์ของ Windows)

เมื่อต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ร่วมกัน คุณต้องใช้ 'การใช้ร่วมกันขั้นสูง' แทน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเราไม่แนะนำให้ใช้ไดรฟ์ทั้งหมดหรือโฟลเดอร์ระบบของ Windows ของคุณร่วมกัน

เมื่อต้องการใช้ร่วมกันโดยใช้ 'การใช้ร่วมกันขั้นสูง'

 1. คลิกขวาที่ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก ใช้ร่วมกับ จากนั้นคลิก การใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นให้คลิก การใช้ร่วมกันขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ การใช้ร่วมกันขั้นสูง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน

 4. เมื่อต้องการระบุผู้ใช้หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ ให้คลิก สิทธิ

 5. คลิก เพิ่ม หรือ เอาออก เพื่อเพิ่มหรือเอาผู้ใช้หรือกลุ่มออก

 6. เลือกผู้ใช้แต่ละรายหรือกลุ่มแต่ละกลุ่ม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสิทธิที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มนั้น จากนั้นคลิก ตกลง

 7. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถใช้รากของไดรฟ์ที่มีเครื่องหมายดอลลาร์ต่อท้ายอักษรไดรฟ์ร่วมกันได้ เหมือนกับใน Windows รุ่นก่อนหน้า Windows Vista ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้รากของไดรฟ์ C ที่เป็น "C$" ร่วมกันได้ แต่สามารถใช้ร่วมกันในชื่อ "C" หรือชื่ออื่นๆ ได้

ตัวแก้ไขปัญหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าคุณยังมีปัญหาในการใช้ร่วมกัน คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ให้คลิก เข้าใช้งานแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันบนคอมพิวเตอร์อื่นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่