การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน


ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์นั้นร่วมกับผู้อื่นที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เป็นประเภทใด ตราบเท่าที่เครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและต่อตรงด้วยสายเคเบิล USB หรือสายต่อเครื่องพิมพ์ชนิดอื่น บุคคลที่คุณเลือกให้ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์งานได้ ถ้าพวกเขาระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ของคุณบนเครือข่ายก่อน

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายแทนการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจะพร้อมให้คนอื่นบนเครือข่ายเดียวกันสามารถใช้งานได้ เครื่องพิมพ์นั้นต้องมีพอร์ตเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ทำให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (1:20)

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ อันดับแรก สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
  3. ถ้าการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันปิดอยู่ ภายใต้ การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้เลือก เปิดใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ตอนนี้คุณต้องเปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

  3. คลิกแท็บ การใช้ร่วมกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

บุคคลอื่นบนเครือข่ายของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์นี้ได้แล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือ เพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย (เครื่องพิมพ์ของคุณ) ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องของตน

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

  1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

  3. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบ Bluetooth คลิกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ถัดไป และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ร่วมกัน ให้ดูที่ ข้อควรทราบของการใช้แฟ้มร่วมกัน

หากคุณต้องการดูวิดีโออื่น ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Sharing a printer at home.


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่