ฉันควรติดตั้งตัวควบคุม ActiveX หรือไม่


อาจจะ คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับการติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Add-on บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าจะมี ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องก็ตาม ในขณะที่ตัวควบคุม ActiveX สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกดูเว็บ แต่ก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านปลอดภัยเช่นกัน และเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานถ้าเว็บเพจนั้นสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวควบคุม ActiveX อย่างไรก็ตาม บางเว็บไซต์หรือบางงานอาจจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมนี้ และถ้าเนื้อหาหรืองานสำคัญต่อคุณ คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะติดตั้งตัวควบคุม ActiveX หรือไม่

ก่อนที่จะติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ให้พิจารณาข้อต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

คุณเคยคาดว่าจะได้รับตัวควบคุมนี้หรือไม่

คุณแปลกใจหรือไม่ที่เว็บไซต์นี้พยายามที่จะดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX เว็บไซต์นี้เคยขอให้คุณใช้ตัวควบคุม ActiveX ในอดีตหรือไม่ ถ้าไม่คาดคิดว่าจะมีการกระทำนี้ คุณควรที่จะระมัดระวังให้มาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าตัวควบคุมมีไว้เพื่ออะไร และจะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของคุณบ้าง ก่อนที่คุณจะบันทึกหรือเรียกใช้แฟ้ม

คุณเชื่อถือเว็บไซต์ที่มีตัวควบคุมนี้หรือไม่

ไม่ต้องติดตั้งตัวควบคุม ActiveX เว้นแต่ว่าคุณจะเชื่อถือเว็บไซต์ที่มีตัวควบคุมและผู้เผยแพร่ที่สร้างตัวควบคุมนั้นอย่างแท้จริง เมื่อคุณติดตั้งตัวควบคุม ActiveX Internet Explorer จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ระบุผู้เผยแพร่ และถามว่าคุณต้องการที่จะเรียกใช้แฟ้มนั้นหรือไม่ คลิกไม่เรียกใช้ ถ้าคุณไม่เชื่อถือผู้เผยแพร่

คุณรู้ว่าตัวควบคุมคืออะไรหรือไม่ และตัวควบคุมจะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของคุณบ้าง

เว็บไซต์ที่มีแฟ้มควรจะบอกให้คุณทราบว่าตัวควบคุม ActiveX นี้มีไว้เพื่ออะไร และให้รายละเอียดพิเศษที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะติดตั้ง ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวนี้ คุณไม่ควรที่จะติดตั้งตัวควบคุม

หมายเหตุ

  • คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ได้ ถ้าผู้ดูแลระบบได้ปิดใช้งานความสามารถในการติดตั้งตัวควบคุมไว้ หรือคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานอยู่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่