การแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้


ต่อไปนี้คือวิธีการแสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้

  1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  2. คลิกแท็บ มุมมอง

  3. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ให้คลิก แสดงแฟ้ม โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มที่ซ่อนไว้ ให้ดูที่ แฟ้มที่ซ่อนไว้คืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่