แสดงหรือซ่อนไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อปคุณสามารถเลือกที่จะแสดงคุณลักษณะทั่วไปของ Windows บนเดสก์ท็อปของคุณ เช่น 'คอมพิวเตอร์' 'เครือข่าย' และ 'ถังรีไซเคิล' ได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการแสดงหรือซ่อนไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป (1:12)

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานไอคอนบนเดสก์ท็อป และคุณลักษณะเดสก์ท็อปอื่นๆ ของ Windows 7 ได้ใน เดสก์ท็อป (ภาพรวม)

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนไอคอนเดสก์ท็อปทั่วไป

  1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป

  3. ภายใต้ ไอคอนเดสก์ท็อป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของไอคอนแต่ละไอคอนที่คุณต้องการให้ปรากฏบนเดสก์ท็อป ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับไอคอนที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏ แล้วคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่