แสดงหรือซ่อน 'ถังรีไซเคิล'โดยทั่วไปแล้ว 'ถังรีไซเคิล' จะปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่พบ 'ถังรีไซเคิล' ไม่ต้องกังวล 'ถังรีไซเคิล' อาจถูกซ่อนอยู่

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการแสดงหรือซ่อน 'ถังรีไซเคิล' (0:53)

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อน 'ถังรีไซเคิล' บนเดสก์ท็อป

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ ไอคอนเดสก์ท็อป ลงในกล่องค้นหา แล้วคลิก แสดงหรือซ่อนไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป
  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการซ่อน 'ถังรีไซเคิล' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล

    • เมื่อต้องการแสดง 'ถังรีไซเคิล' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล

  3. คลิก ตกลง

หมายเหตุต้องการความช่วยเหลือหรือไม่