แสดงหรือซ่อนแถบงานโดยปกติ แถบงานจะอยู่ที่ด้านล่างของเดสก์ท็อป โดยมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของแถบงาน
แถบงาน

คุณสามารถซ่อนแถบงานเพื่อให้มีเนื้อที่มากขึ้นได้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแถบงานที่ใดเลยบนหน้าจอ แสดงว่าแถบงานอาจซ่อนอยู่

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการแสดงหรือซ่อนแถบงาน (1:04)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการแสดงแถบงาน

  • ถ้าแถบงานซ่อนอยู่ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณเห็นแถบงานครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงแถบงานขึ้นอีกครั้ง ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าคุณเห็นแถบงานครั้งสุดท้ายที่ตำแหน่งใด ให้ลองชี้ไปที่ด้านล่างของเดสก์ท็อปก่อน จากนั้นชี้ไปที่ด้านข้างหรือด้านบนของเดสก์ท็อปถ้าจำเป็น คุณอาจต้องขยับตัวชี้ไปจนสุดจนเกือบเลยเดสก์ท็อปเพื่อให้แสดงแถบงาน

เมื่อต้องการซ่อนแถบงาน

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

  2. บนแท็บ แถบงาน ภายใต้ ลักษณะแถบงานที่ปรากฏ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแถบงานโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

    แถบงานจะถูกซ่อนให้มองไม่เห็น คุณสามารถทำให้มองเห็นแถบงานได้อีกครั้งด้วยการชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณเห็นเป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อต้องการปิด 'ซ่อนอัตโนมัติ'

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

  2. บนแท็บ แถบงาน ภายใต้ ลักษณะแถบงานที่ปรากฏ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแถบงานโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่