การเล่นสลับและเล่นซ้ำรายการใน Windows Media Player


ใน Windows Media Player รายการต่างๆ ที่คุณเล่นจะปรากฏในบานหน้าต่างรายการในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' และในไลบรารีของ Player คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับรายการที่เล่นโดยการเปิดเล่นสลับ ซึ่งจะทำให้รายการเล่นตามลำดับแบบสุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเล่นรายการต่างๆ ซ้ำได้ เมื่อคุณเปิดการเล่นซ้ำ รายการทั้งหมดในบานหน้าต่างรายการจะเล่นหนึ่งครั้ง แล้วจะเริ่มเล่นอีกครั้ง คุณยังสามารถเปิดการเล่นสลับและการเล่นซ้ำพร้อมกันได้ ไม่สามารถเล่นสลับหรือเล่นดีวีดีซ้ำได้

การเปิดเล่นสลับหรือเล่นซ้ำจะไม่เปลี่ยนลำดับรายการที่แสดงในบานหน้าต่างรายการ เมื่อต้องการเล่นเพียงแฟ้มเดียวซ้ำๆ ให้ล้างบานหน้าต่างรายการของรายการทั้งหมดยกเว้นรายการที่คุณต้องการจะเล่น

ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างใน Player แล้วคลิก แสดงรายการ เพื่อดูบานหน้าต่างรายการ ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เล่น เพื่อดูบานหน้าต่างรายการ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นสลับและเล่นซ้ำใน Windows Media Player (0:53)

การเล่นสลับและเล่นซ้ำรายการใน Windows Media Player

  • เมื่อต้องการเปิดการเล่นสลับหรือเล่นซ้ำ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเล่นสลับรายการ ให้คลิกปุ่ม เปิดการสลับเพลงรูปภาพของปุ่ม 'เปิดการสลับเพลง'
    • เมื่อต้องการเล่นซ้ำรายการ ให้คลิกปุ่ม เปิดการเล่นซ้ำรูปภาพของปุ่ม 'เปิดการเล่นซ้ำ'

    โปรแกรมจะเล่นสลับและเล่นซ้ำจนกว่าคุณจะคลิกปุ่มดังกล่าวอีกครั้งเพื่อปิดการเล่นในลักษณะเหล่านี้

หมายเหตุ

  • ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' คุณอาจต้องปรับขนาดหน้าต่างเพื่อแสดงปุ่ม เปิดการสลับเพลง และ เปิดการเล่นซ้ำ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดและคุณลักษณะต่างๆ ใน Windows Media Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรายการที่จะเล่นโดยใช้คำสั่ง 'เล่นสลับรายการ' ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Playerต้องการความช่วยเหลือหรือไม่