ชุดรูปแบบ Sky Dynamic

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Dark Skies

Dark Skies

10 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำเงินเข้ม
ห้องแสดงภาพชุมชน: ปรากฎการณ์ท้องฟ้า

ห้องแสดงภาพชุมชน: ปรากฎการณ์ท้องฟ้า

19 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด
ห้องแสดงภาพชุมชน: ปรากฎการณ์ท้องฟ้า 2

ห้องแสดงภาพชุมชน: ปรากฎการณ์ท้องฟ้า 2

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด
ห้องแสดงภาพชุมชน: ปรากฎการณ์ท้องฟ้า 3

ห้องแสดงภาพชุมชน: ปรากฎการณ์ท้องฟ้า 3

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด