ชุดรูปแบบ Sky Dynamic

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Community Showcase: Dramatic Skies

Community Showcase: Dramatic Skies

19 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด
Community Showcase: Dramatic Skies 2

Community Showcase: Dramatic Skies 2

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด
Dark Skies

Dark Skies

10 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำเงินเข้ม
Painted Skies

Painted Skies

17 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างชมพูเข้ม