ชุดรูปแบบ Sky Dynamic

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ฟ้ามืด

ฟ้ามืด

10 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำเงินเข้ม
ภาพเด็ดจากชุมชนช่างภาพ: ผืนฟ้างามจับตา

ภาพเด็ดจากชุมชนช่างภาพ: ผืนฟ้างามจับตา

19 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด
ภาพเด็ดจากชุมชนช่างภาพ: ผืนฟ้างามจับตา 2

ภาพเด็ดจากชุมชนช่างภาพ: ผืนฟ้างามจับตา 2

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด
ภาพเด็ดจากชุมชนช่างภาพ: ผืนฟ้างามจับตา 3

ภาพเด็ดจากชุมชนช่างภาพ: ผืนฟ้างามจับตา 3

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างส้มซีด