ตัวกรอง SmartScreen: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวกรอง SmartScreen ใน Internet Explorer‌

แสดงทั้งหมด

ฟิชชิ่งคืออะไร

ออนไลน์ฟิชชิ่ง (ออกเสียงเหมือนคำว่า ฟิชชิ่ง) เป็นวิธีหลอกให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินผ่านข้อความทางอีเมลหรือเว็บไซต์ กลโกงจากออนไลน์ฟิชชิ่งมักเริ่มต้นด้วยข้อความอีเมลที่ดูเหมือนประกาศอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือผู้ขายออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ในข้อความอีเมลนั้น ผู้รับจะถูกนำไปที่เว็บไซต์ปลอมเพื่อขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัญชีหรือรหัสผ่าน ข้อมูลนี้มักจะมีการนำไปใช้เพื่อการขโมยข้อมูลประจำตัว

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายคืออะไร

คำว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและมัลแวร์ หมายถึงโปรแกรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวโดยการแสดงพฤติกรรมอันตราย ผิดกฏหมาย เกี่ยวกับไวรัส หรือปลอมแปลง ตัวอย่างเช่น ไวรัส หนอน และม้าโทรจัน จัดเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ตัวกรอง SmartScreen คืออะไรและช่วยป้องกันได้อย่างไร

ตัวกรอง SmartScreen เป็นคุณลักษณะใน Internet Explorer ที่ช่วยตรวจจับเว็บไซต์ฟิชชิ่ง นอกจากนี้ ตัวกรอง SmartScreen ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือมัลแวร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แสดงพฤติกรรมอันตราย ผิดกฏหมาย เกี่ยวกับไวรัส หรือปลอมแปลง

ตัวกรอง SmartScreen ช่วยปกป้องคุณได้ใน 3 ลักษณะดังนี้:

 • มันจะทำงานเป็นพื้นหลังในขณะที่คุณเรียกดูเว็บ วิเคราะห์หน้าเว็บและดูว่ามีลักษณะใดๆ ที่น่าสงสัยหรือไม่ หากพบหน้าเว็บที่น่าสงสัย SmartScreen จะแสดงข้อความเพื่อให้โอกาสคุณแสดงความคิดเห็นตอบกลับ และแนะนำให้คุณดำเนินการต่ออย่างระมัดระวัง

 • ตัวกรอง SmartScreen จะตรวจสอบไซต์ที่คุณเยี่ยมชมโดยเทียบกับรายการไซต์ฟิชชิ่งและไซต์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งปรับปรุงเสมอจนถึงชั่วโมงล่าสุด และหากเจอคู่ที่ตรงกัน ตัวกรอง SmartScreen จะแสดงคำเตือนสีแดงเพื่อบอกว่าไซต์ดังกล่าวถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ

 • นอกจากนี้ ตัวกรอง SmartScreen ยังตรวจสอบแฟ้มที่ดาวน์โหลดจากเว็บโดยเทียบกับรายการไซต์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายรายการเดิม และหากเจอคู่ที่ตรงกัน ตัวกรอง SmartScreen จะแสดงคำเตือนสีแดงเพื่อบอกว่าการดาวน์โหลดดังกล่าวถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ

การใช้งานตัวกรอง SmartScreen ถูกควบคุมโดยข้อตกลงการให้บริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft แบบออนไลน์

คำถามที่ฉันเห็นนี้หมายความว่าอย่างไร: "คุณพยายามจะเข้าชมเว็บไซต์นี้ใช่หรือไม่"

Internet Explorer จะแสดงข้อความนี้เมื่อเว็บไซต์มีลักษณะบางอย่างเข้าข่ายเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย แต่ไม่ได้อยู่ในรายการเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยที่ได้รับรายงาน เว็บไซต์นี้อาจถูกกฎหมาย แต่คุณควรต้องระวังในการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน นอกจากคุณจะแน่ใจว่าไซต์นี้เชื่อถือได้ คุณสามารถช่วย Microsoft ประเมินเว็บไซต์นี้โดยแจ้งความคิดเห็นที่เหมาะสมโดยใช้การเชื่อมโยงที่ระบุไว้ในข้อความ

ตัวกรอง SmartScreen ส่งข้อมูลใดให้กับ Microsoft

ตัวกรอง SmartScreen ใช้การเชื่อมต่อเว็บแบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อส่งที่อยู่เว็บไซต์ไปยัง Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกส่งไปและการใช้งานข้อมูลดังกล่าว โปรดไปที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Internet Explorer ออนไลน์

ฉันจะตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยตนเองได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ได้จาก Internet Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. ไปที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย ชี้ไปที่ ตัวกรอง SmartScreen จากนั้นคลิก ตรวจสอบเว็บไซต์นี้

เมื่อเว็บไซต์ถูกปิดกั้นและตั้งค่าสถานะเป็นสีแดงว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับรายงานว่าไม่ปลอดภัย นั่นหมายความว่าอย่างไร

เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยที่มีการรายงานได้รับการยืนยันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือว่าเป็นเว็บไซต์ฉ้อฉล หรือมีการเชื่อมโยงไปยังซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและได้รับการรายงานไปยัง MicrosoftMicrosoft ขอแนะนำไม่ให้คุณให้ข้อมูลใดๆ กับเว็บไซต์ดังกล่าว

หนึ่งในไซต์ที่ฉันเข้าชมกำลังถูกตั้งค่าสถานะโดยตัวกรอง SmartScreen แต่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย ฉันควรทำอย่างไร

จากคำเตือนดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะรายงานว่าเว็บไซต์นี้ปลอดภัยได้ คลิกการเชื่อมโยง รายงานว่าไซต์นี้ไม่มีภัยคุกคาม เพื่อออนไลน์ไปที่เว็บไซต์แสดงความคิดเห็นของ Microsoft จากนั้นจึงทำตามคำแนะนำ

ฉันจะรายงานเว็บไซต์ฟิชชิ่งได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรายงานเว็บไซต์ฟิชชิ่ง:

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. ไปที่เว็บไซต์ฟิชชิ่ง

 3. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย ชี้ไปที่ ตัวกรอง SmartScreen แล้วคลิก รายงานเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย

 4. ใช้หน้าเว็บที่แสดงขึ้นมาเพื่อรายงานเว็บไซต์

ฉันควรเชื่อเว็บไซต์ที่แนะนำให้เพิกเฉยต่อคำเตือนของตัวกรอง SmartScreen หรือไม่

ไม่ควร ตัวกรอง SmartScreen ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงเว็บไซต์ฟิชชิ่งและเว็บไซต์ปลอม นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดต่อ Microsoft เองได้หากเว็บไซต์ของพวกเขาถูกตั้งค่าสถานะเป็นไซต์ฟิชชิ่งเนื่องจากความเข้าใจผิด หากมีเว็บไซต์ใดแนะนำให้คุณเพิกเฉยต่อคำเตือนของตัวกรอง SmartScreen อย่าทำตามและอย่าป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินใดๆ

ตัวกรอง SmartScreen มีวิธีหลีกเลี่ยงการระบุเว็บไซต์ผิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างไร

ตัวกรอง SmartScreen จะปิดกั้นเฉพาะเว็บไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบที่ Microsoft หรือพนักงานของผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก นอกจากนี้ ตัวกรอง SmartScreen ยังนำเสนอระบบแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้และเจ้าของเว็บไซต์รายงานข้อผิดพลาดได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รายงานเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบ ส่วนข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข

ฉันสามารถสร้างรายการเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ขึ้นมาเองสำหรับตัวกรอง SmartScreen ได้หรือไม่

ได้ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทและผู้ใช้รายบุคคลสามารถเพิ่มเว็บไซต์ของตนลงในรายการเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ จากนั้นจึงปิดตัวกรอง SmartScreen สำหรับทุกเว็บไซต์ที่อยู่ในโซนความปลอดภัยของไซต์ที่เชื่อถือได้

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณและปิดตัวกรอง SmartScreen สำหรับไซต์นั้น

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. นำทางไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้

 5. คลิกปุ่ม ไซต์

  ที่อยู่เว็บไซต์ดังกล่าวควรปรากฏในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในพื้นที่

 6. หากไซต์นี้ไม่ใช่ไซต์ที่ปลอดภัย (HTTPS) ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการการตรวจสอบจากเซิร์ฟเวอร์ (https:) สำหรับไซต์ทั้งหมดในพื้นที่นี้

 7. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ปิด

 8. ที่แท็บ ความปลอดภัย คลิก ระดับแบบกําหนดเอง

 9. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าความปลอดภัย เลื่อนไปที่ ใช้ตัวกรอง SmartScreen จากนั้นคลิก ปิดใช้งาน

 10. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

ทำไม Internet Explorer จึงบอกฉันว่าตัวกรอง SmartScreen ใช้งานไม่ได้

เมื่อบริการของตัวกรอง SmartScreen ไม่พร้อมใช้งาน ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมในช่วงเวลานั้นกับรายการออนไลน์ของเว็บไซต์ที่มีการรายงานไปยัง Microsoft ได้ บริการนี้จะใช้งานไม่ได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วและลองใหม่อีกครั้ง หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ แต่ไม่ได้ปรับปรุง Internet Explorer มานานแล้ว รุ่นที่คุณใช้อาจเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริการตัวกรอง SmartScreen เมื่อต้องการตรวจสอบการปรับปรุง ให้คลิกปุ่ม ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Update หรือดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดจากเว็บเพจของ Internet Explorer

ฉันจะปิดตัวกรอง SmartScreen ได้อย่างไร

เมื่อต้องการปิดตัวกรอง SmartScreen ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย ชี้ไปที่ ตัวกรอง SmartScreen จากนั้นคลิก ปิดตัวกรอง SmartScreen

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง SmartScreen ของ Microsoft‌ คลิก ตกลง

ฉันจะเปิดตัวกรอง SmartScreen กลับคืนได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดตัวกรอง SmartScreen:

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย ชี้ไปที่ ตัวกรอง SmartScreen จากนั้นคลิก เปิดตัวกรอง SmartScreen

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง SmartScreen ของ Microsoft‌ คลิก ตกลง

ฉันควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันตนเองจากออนไลน์ฟิชชิ่ง

นี่เป็นเคล็ดลับด่วนที่อาจช่วยให้คุณป้องกันตนเองจากออนไลน์ฟิชชิ่งได้:

 • ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างระมัดระวัง

 • นำทางไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้โดยการพิมพ์ที่อยู่เว็บลงในแถบที่อยู่โดยตรง

 • ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวทางอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือหน้าต่างแบบผุดขึ้น

 • ห้ามคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลและข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากคนแปลกหน้าหรือการเชื่อมโยงใดที่ดูน่าสงสัย เพราะแม้แต่ข้อความจากเพื่อนและครอบครัวก็อาจถูกปลอมแปลงได้ ตรวจสอบกับผู้ส่งเพื่อความมั่นใจว่าพวกเขาส่งข้อความมาจริง

 • ใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่มีคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เว็บดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • หมั่นตรวจสอบรายการทางการเงินและประวัติการใช้บัตรเครดิตของคุณและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

 • หมั่นปรับปรุง Windows และ Internet Explorer อยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows

ฉันควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันตนเองจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

 • เปิดตัวกรอง SmartScreen

 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัสควรได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

 • ดาวน์โหลดการปรับปรุงซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows ให้ใช้ Windows Update สำหรับซอฟต์แวร์อื่น ให้ใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่ถูกต้องของบริษัทหรือของบุคคลที่สร้างซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 • คิดให้รอบคอบก่อนที่คุณจะติดตั้งสิ่งใด อย่าลืมประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับ และอ่านรายละเอียดที่พิมพ์เป็นตัวเล็กๆ ให้ดี ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่ยาวมากและคุณไม่อยากจะอ่านซ่อนคำเตือนว่าคุณกำลังจะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไว้หรือไม่

 • การติดตั้งและใช้งานไฟร์วอลล์ คุณสามารถใช้งานไฟร์วอลล์ของ Windows ได้ในแผงควบคุม หรือติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตที่มีไฟร์วอลล์

ฉันควรทำอย่างไรหากเผลอป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินของฉันลงในเว็บไซต์ฟิชชิ่ง

การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันทีอาจช่วยได้:

 • เปลี่ยนรหัสผ่านหรือ PIN ของบัญชีออนไลน์ทั้งหมด

 • แจ้งในรายงานเครดิตว่าอาจมีรายการปลอมแปลงเกิดขึ้น ตรวจสอบกับธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงินหากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร

 • ติดต่อธนาคารหรือผู้ขายออนไลน์โดยตรง ไม่ควรคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลปลอม

 • หากคุณทราบว่ามีบัญชีใดที่มีการเข้าถึงหรือเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ปิดบัญชีเหล่านั้นทันที

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีช่วยป้องกันตัวคุณเองเมื่อออนไลน์ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ที่บ้านของ Microsoft

ฉันควรทำอย่างไรหากพบว่าตนเองเป็นเหยื่อการปลอมแปลง

การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันทีอาจช่วยได้:

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น

 • แจ้งในรายงานเครดิตว่าอาจมีรายการปลอมแปลงเกิดขึ้น ตรวจสอบกับธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงินหากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร

 • เปลี่ยนรหัสผ่านหรือ PIN ของบัญชีออนไลน์ทั้งหมด

 • ติดต่อธนาคารหรือผู้ขายออนไลน์โดยตรง ไม่ควรคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลปลอม

 • หากคุณทราบว่ามีบัญชีใดที่มีการเข้าถึงหรือเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ปิดบัญชีเหล่านั้นทันที

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีช่วยป้องกันตัวคุณเองเมื่อออนไลน์ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ที่บ้านของ Microsoft

ฉันควรทำอย่างไรหากสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตรายติดตั้งอยู่

คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft‌ Safety Scanner จากเว็บไซต์ของ Microsoft ได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการติดไวรัสของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยเอาการติดไวรัสออกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่