เครื่องมือสนิป: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'เครื่องมือสนิป' และสนิป

แสดงทั้งหมด

ฉันจะใช้ 'เครื่องมือสนิป' ได้อย่างไร

เมื่อต้องการจับภาพสนิป ให้ทำดังนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม สร้าง แล้วเลือก สนิปแบบอิสระสนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนิปแบบหน้าต่าง หรือ สนิปแบบเต็มหน้าจอ จากรายการ แล้วเลือกบริเวณหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

  รูปภาพของ 'เครื่องมือสนิป'
  เครื่องมือสนิป

  บริเวณที่จับภาพของหน้าจอจะปรากฏในหน้าต่างมาร์กอัป ซึ่งคุณสามารถเขียนหรือวาดภาพ บันทึก และส่งอีเมลไปให้ผู้อื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้เครื่องมือสนิปเพื่อจับภาพหน้าจอ

ฉันจะบันทึกสนิปได้อย่างไร

เมื่อคุณจับภาพสนิป จะมีการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถวางลงบนเอกสาร อีเมล หรือการนำเสนอได้

คุณยังสามารถบันทึกสนิปให้เป็นแฟ้ม HTML, PNG, GIF หรือ JPEG ได้ หลังจากที่คุณจับภาพสนิป คุณสามารถบันทึกสนิปนั้นด้วยการคลิกปุ่ม บันทึกสนิป ในหน้าต่างมาร์กอัปได้

เหตุใด URL ปรากฏใต้สนิปของฉันเมื่อฉันบันทึก

URL จะปรากฏเมื่อคุณจับภาพสนิปจากหน้าต่างเบราว์เซอร์ และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML เมื่อต้องการปิดตัวเลือกนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ใต้สนิป (เฉพาะ HTML เท่านั้น) แล้วคลิก ตกลง

ฉันสามารถเอาสีของหมึกออกหรือเปลี่ยนสีของหมึกในเค้าร่างที่ใช้ในการจับภาพสนิปได้หรือไม่

ได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาเค้าร่างออก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมึกที่เลือกหลังจากจับภาพสนิป แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเค้าร่าง ให้เลือกสีจากรายการ สีหมึก แล้วคลิก ตกลง

เหตุใดจึงส่งสนิปของฉันเป็นสิ่งที่แนบกับอีเมล แม้ว่าฉันไม่ได้เลือก ผู้รับอีเมล (เป็นสิ่งที่แนบ)

สนิปจะถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบกับอีเมล ถ้าคุณส่งอีเมลแบบข้อความธรรมดาหรือแบบ Rich Text เมื่อต้องการวางสนิปลงในข้อความอีเมล ให้ระบุ HTML เป็นรูปแบบข้อความในโปรแกรมอีเมลของคุณ

ฉันสามารถจับภาพสนิปของเมนู เช่น เมนูทางลัด หรือเมนูเริ่มได้หรือไม่

ได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

 2. กด Esc แล้วเปิดเมนูที่คุณต้องการจับภาพ

 3. กด Ctrl+PrtScn

 4. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม สร้าง แล้วเลือก สนิปแบบอิสระสนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนิปแบบหน้าต่าง หรือ สนิปแบบเต็มหน้าจอ จากรายการ แล้วเลือกบริเวณหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ