การ์ดเสียง: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการ์ดเสียง ตัวประมวลผลเสียง ลำโพงการทดสอบ และปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียง

หมายเหตุ

 • โดยทั่วไปแล็ปท็อปจะไม่มีการ์ดเสียง แต่จะมีตัวประมวลผลเสียงแบบรวม อย่างไรก็ดี คำถามและคำตอบจำนวนมากในหัวข้อนี้ใช้ได้กับแล็ปท็อป

แสดงทั้งหมด

การ์ดเสียงคืออะไร

การ์ดเสียงเป็นฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้คุณได้ยิน บันทึก และเล่นเสียงได้ การ์ดเสียงอาจเพิ่มคุณภาพเสียงของคอมพิวเตอร์ แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถทางด้านเสียงที่มีตัวประมวลผลเสียงแบบรวมให้มาพร้อมกับเครื่องแล้ว

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

 • ถ้าคุณมีลำโพงภายนอก ตรวจสอบว่าลำโพงเสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานปกติและเปิดอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

  ที่ลำโพงของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณต่ออยู่กับลำโพงทั้งคู่และใช้หัวต่อที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หัวต่อที่ไปที่การ์ดเสียงของคุณ) การ์ดเสียงส่วนใหญ่มีหัวต่ออย่างน้อยสามจุด ต่อสายเคเบิลลำโพงเข้ากับหัวต่อสัญญาณออก หัวต่อนี้ปกติจะมีสัญลักษณ์แสดงลูกศรชี้ออกจากหัวต่อ ถ้าหัวต่อไม่มีการทำป้ายชื่อ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่าแต่ละหัวต่อทำหน้าที่อะไร

  รูปภาพของหัวต่อสำหรับการ์ดเสียงทั่วไป
  การ์ดเสียงส่วนใหญ่จะมีหัวต่อสัญญาณออกอย่างน้อยหนึ่งช่องเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง และหัวต่อสัญญาณเข้าอีกหนึ่งช่องเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์รับสัญญาณเสียงเข้า
 • ตรวจสอบว่าระดับเสียงลำโพงไม่ได้ถูกปรับให้เบาเกินไปหรือถูกปิดเสียงอยู่ นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกับแล็ปท็อป ซึ่งปกติมีลำโพงขนาดเล็กซึ่งยากต่อการได้ยินเสียง

  1. เปิด 'ตัวปรับแต่งระดับเสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นภายใต้ เสียง ให้คลิก ปรับระดับเสียงของระบบ

  2. เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง

   ตรวจสอบว่าปุ่ม 'ปิดเสียง' ไม่ได้เปิดอยู่ ถ้าปุ่มมีลักษณะดังต่อไปนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่ปิด การปิดเสียงถูกปิด ถ้าปุ่มมีลักษณะดังต่อไปนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่เปิด ให้คลิกเพื่อปิดการปิดเสียง

  หมายเหตุ

  • แล็ปท็อปบางรุ่นมีตัวควบคุมระดับเสียงภายนอกอยู่ที่ด้านนอกตัวเครื่อง ถ้าคุณใช้แล็ปท็อปอยู่ ให้ตรวจสอบตัวควบคุมระดับเสียงภายนอกเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้มีการเบาเสียงจนสุด

 • ตรวจสอบว่าหูฟังของคุณไม่ได้เสียบอยู่กับช่องสัญญาณออก (หูฟัง) ของการ์ดเสียงหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ (เว้นแต่คุณต้องการรับฟังด้วยหูฟังแทนลำโพง) เมื่อคุณเสียบหูฟังแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะตัดเสียงไปที่ลำโพงโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบมีการ์ดเสียง ตรวจสอบว่าการ์ดเสียงถูกติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดเสียง

  1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม เพื่อขยายประเภทนั้น ถ้ามีการ์ดเสียงปรากฏอยู่ แสดงว่ามีการติดตั้งไว้แล้ว ถ้าไม่มีรายการการ์ดเสียง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องของคุณมีการ์ดเสียงติดตั้งมาด้วยหรือไม่ ถ้าควรจะมีการ์ดเสียงติดตั้งอยู่ คุณจำเป็นต้องทำการติดตั้งการ์ดเสียง ดูที่ การติดตั้งหรือการเอาการ์ดเสียงออก

   หมายเหตุ

   • ถ้าคุณคิดว่าคุณมีการ์ดเสียงติดตั้งไว้แต่ไม่พบการ์ดเสียงนั้นภายใต้ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม คลิกสองครั้งที่ อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์เสียงที่มีในรายการ

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการ์ดเสียงของคุณทำงานถูกต้อง

  ถ้ามีเครื่องหมายคำถามสีเหลืองอยู่ถัดจากชื่อการ์ดเสียง แสดงว่าอาจมีปัญหา

  1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม เพื่อขยายประเภทนั้น ให้คลิกขวาที่ชื่อของการ์ดเสียง แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วตรวจสอบ สถานะอุปกรณ์ เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับการ์ดเสียง

   ถ้ามีปัญหา คุณอาจต้องใช้โปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับการ์ดเสียงของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ถ้าการดำเนินการเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา อาจมีปัญหาทางฮาร์ดแวร์กับการ์ดเสียงของคุณ แม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่ปัญหาทางเสียงเกิดขึ้นเพราะไม่มีโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรมควบคุมเก่าเกินไป หรือมีปัญหากับลำโพงของคุณ ถ้าคุณสงสัยว่ามีปัญหาทางฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือการ์ดเสียงของคุณ

ฉันจะเปิดหรือปิดการ์ดเสียงได้อย่างไร

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกสองครั้งที่ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม เพื่อขยายประเภทนั้น

 3. คลิกขวาที่การ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียงที่คุณต้องการเปิดหรือปิด แล้วคลิก เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันจะทดสอบการ์ดเสียงได้อย่างไร

การ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียงจำนวนมากมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าและทดสอบการตั้งค่าการ์ดเสียง ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับการ์ดเสียงหรือคอมพิวเตอร์

ฉันจะทดสอบการกำหนดค่าลำโพงได้อย่างไร

เมื่อต้องการทดสอบการกำหนดค่าลำโพงของคุณและตรวจสอบว่าคุณได้รับเสียงที่ดีที่สุดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. คลิกแท็บ เล่น เลือกลำโพงของคุณ แล้วคลิก กำหนดค่า

 3. เลือกการกำหนดค่าลำโพงของคุณ แล้วคลิก ทดสอบ คุณควรได้ยินเสียงจากลำโพงแต่ละข้าง

  เมื่อต้องการทำการทดสอบลำโพงเพิ่มเติม ให้คลิก ถัดไป แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

  รูปภาพของ 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าลำโพง'
  'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าลำโพง' สามารถช่วยคุณให้ได้เสียงที่ดีที่สุดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

 • การ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียงของคุณจะกำหนดว่าตัวเลือกใดที่คุณจะเห็นในระหว่างการกำหนดค่าลำโพง คุณอาจเห็นตัวเลือกต่างกัน เมื่อทำการกำหนดค่าลำโพงบนคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน

ฉันสามารถปรับรุ่นเสียงในแล็ปท็อปของฉันได้หรือไม่

ใช่ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องปกติในการทำเช่นนี้ คุณไม่สามารถเอาออกหรือเปลี่ยนตัวประมวลผลเสียงในแล็ปท็อปเหมือนกับวิธีที่คุณเอาการ์ดเสียงออกหรือเปลี่ยนการ์ดเสียงในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เมื่อต้องการปรับรุ่นเสียงบนแล็ปท็อป คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอกเข้ากับพอร์ต USB หรือช่องเสียบการ์ดภายนอกบนแล็ปท็อปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่