ชุดรูปแบบ South Africa

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ไม้อ่อน

ไม้อ่อน

12 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ชีวิตสัตว์ป่าในแอฟริกา

ชีวิตสัตว์ป่าในแอฟริกา

14 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลอมเทา
ป่า

ป่า

16 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ยามค่ำและรุ่งเช้า

ยามค่ำและรุ่งเช้า

7 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างม่วงซีด