การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด


เซฟโหมดจะเริ่มต้น Windows ด้วยชุดของแฟ้มและโปรแกรมควบคุมที่จำกัด โปรแกรมเริ่มต้นจะไม่ทำงานในเซฟโหมด และจะมีการติดตั้งเฉพาะโปรแกรมควบคุมพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มระบบของ Windows เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เซฟโหมดคืออะไร

เซฟโหมดมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมและโปรแกรมควบคุมที่ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง หรืออาจทำให้ Windows ไม่สามารถเริ่มระบบได้อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหาไม่ปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มระบบในเซฟโหมด คุณสามารถตัดการตั้งค่าเริ่มต้นและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานออกจากสาเหตุที่น่าจะเป็นได้ ถ้าโปรแกรม อุปกรณ์ หรือโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งทำให้ Windows ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมดและเอาโปรแกรมที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาออกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขณะอยู่ในเซฟโหมด ให้ดูที่ เครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้ในเซฟโหมด

  1. เอาแผ่นฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

    คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ปิดเครื่องรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' แล้วคลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ในขณะที่เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณต้องกดแป้น F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้นมา คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่งพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows ปรากฏขึ้น แล้วจึงปิดเครื่องและเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

    • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มในเซฟโหมด แล้วกด F8

  3. บนหน้าจอ Advanced Boot Options ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นตัวเลือกเซฟโหมดที่คุณต้องการ แล้วกด Enter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้ดูที่ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง (ที่มีเซฟโหมด)

  4. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิระดับผู้ดูแล

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเซฟโหมด คุณจะเห็นคำว่า เซฟโหมด ที่มุมของจอ เมื่อต้องการออกจากเซฟโหมด ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และให้ Windows เริ่มระบบตามปกติต้องการความช่วยเหลือหรือไม่