เมนูเริ่ม (ภาพรวม)


เมนูเริ่มเป็นเกตเวย์หลักสำหรับโปรแกรม โฟลเดอร์ และการตั้งค่าต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สาเหตุที่เรียกว่า เมนู เนื่องจากมีการแสดงรายการของตัวเลือกต่างๆ เช่นเดียวกับเมนูของภัตตาคาร และ "เริ่ม" มักจะหมายถึงสถานที่ที่เราไปเพื่อจะเริ่มต้นหรือเปิดสิ่งต่างๆ

รูปภาพของเมนูเริ่ม
เมนู 'เริ่ม'

เมนูเริ่มใช้สำหรับการทำงานต่อไปนี้

 • เริ่มการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

 • เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ทั่วไป

 • ค้นหาแฟ้ม โฟลเดอร์ และโปรแกรมต่างๆ

 • ปรับการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์

 • ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการWindows

 • ปิดคอมพิวเตอร์

 • ออกจากระบบ Windows หรือสลับไปยังบัญชีผู้ใช้บัญชีอื่น

การเริ่มต้นใช้งานเมนูเริ่ม

เมื่อต้องการเปิดเมนูเริ่ม ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอของคุณ หรือกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows บนแป้นพิมพ์ของคุณ

เมนูเริ่มประกอบด้วยส่วนหลักๆ สามส่วนดังนี้

 • บานหน้าต่างด้านซ้ายขนาดใหญ่จะแสดงรายการแบบย่อของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถกำหนดรายการนี้เองได้ ดังนั้นลักษณะที่ปรากฏจะแตกต่างกันไป เมื่อคลิก โปรแกรมทั้งหมด รายการที่สมบูรณ์ของโปรแกรมจะปรากฏขึ้น (มีรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง)

 • ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้ายนี้คือกล่องค้นหา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาโปรแกรมและแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไป

 • บานหน้าต่างด้านขวาจะให้การเข้าถึงโฟลเดอร์ แฟ้ม การตั้งค่า และคุณลักษณะที่ใช้ทั่วไปได้ และยังเป็นตำแหน่งที่คุณใช้เพื่อออกจากระบบ Windows หรือปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

การใช้เมนูเริ่มที่บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งคือการเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมที่ปรากฏในบานหน้าต่างด้านซ้ายของเมนูเริ่ม ให้คลิกที่โปรแกรมนั้น โปรแกรมจะเปิดขึ้นและเมนูเริ่มจะปิดไป

ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมที่คุณต้องการ ให้คลิก โปรแกรมทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย บานหน้าต่างด้านซ้ายจะแสดงรายการโปรแกรมทั้งหมดตามลำดับอักษร ตามด้วยรายการโฟลเดอร์

เมื่อคลิกไอคอนโปรแกรมใดๆ โปรแกรมนั้นจะเริ่มทำงาน และเมนูเริ่มจะปิดไป แล้วสิ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์คืออะไร คือโปรแกรมเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คลิก เบ็ดเตล็ด จากนั้นรายการของโปรแกรมที่เก็บในโฟลเดอร์นั้นจะปรากฏขึ้น คลิกโปรแกรมที่ต้องการเปิด เมื่อต้องการกลับไปยังโปรแกรมที่คุณเห็นเมื่อเปิดเมนูเริ่มในครั้งแรก ให้คลิก ย้อนกลับ ใกล้กับด้านล่างของเมนู

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นใช้ทำอะไร ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ไอคอนหรือชื่อของโปรแกรม จะมีกล่องให้คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆ ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อชี้ไปที่ 'เครื่องคิดเลข' ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น "ดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยเครื่องคิดเลขบนหน้าจอ" เทคนิคนี้สามารถใช้กับรายการในบานหน้าต่างด้านขวาของเมนูเริ่มได้เช่นกัน

คุณอาจสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไป รายการของโปรแกรมในเมนูเริ่มของคุณเปลี่ยนไป ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุสองประการ คือ ประการแรก เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใหม่ โปรแกรมเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ 'โปรแกรมทั้งหมด' ประการที่สอง เมนูเริ่มตรวจพบโปรแกรมที่คุณใช้บ่อยที่สุด และจะวางโปรแกรมเหล่านั้นไว้ในบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

กล่องค้นหา

กล่องค้นหาเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดวิธีหนึ่งในการค้นหาสิ่งต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะไม่ว่ารายการนั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใด กล่องค้นหาจะสามารถค้นพบได้ด้วยการค้นหาโปรแกรมและโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งรวมถึง เอกสาร รูปภาพ เพลง เดสก์ท็อป และตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปอื่นๆ) อีกทั้งยังจะค้นหาข้อความอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่บันทึกไว้ การนัดหมาย และที่ติดต่อด้วย

รูปภาพของกล่องค้นหาบนเมนูเริ่ม
กล่องค้นหาในเมนู 'เริ่ม'

เมื่อต้องการใช้กล่องค้นหา ให้เปิดเมนูเริ่ม แล้วเริ่มพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องคลิกภายในกล่องก่อน ขณะที่คุณพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏขึ้นเหนือกล่องค้นหาในบานหน้าต่างด้านซ้ายของเมนูเริ่ม

โปรแกรม แฟ้ม หรือโฟลเดอร์จะปรากฏเป็นผลลัพธ์การค้นหาถ้า

 • มีคำใดๆ ในชื่อเรื่องตรงกับหรือเริ่มต้นด้วยคำที่คุณค้นหา

 • ข้อความใดๆ ในเนื้อหาจริงของแฟ้มซึ่งตรงกับหรือเริ่มต้นด้วยคำที่คุณค้นหา เช่น ข้อความในเอกสารของโปรแกรมประมวลผลคำ

 • มีคำใดๆ ในคุณสมบัติของแฟ้มตรงกับหรือเริ่มต้นด้วยคำที่คุณค้นหา เช่น ผู้สร้าง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติแฟ้ม ให้ดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม)

คลิกผลลัพธ์การค้นหาที่ต้องการเปิด หรือคลิกปุ่ม 'ล้าง' รูปภาพของปุ่ม 'ล้าง' ของกล่องค้นหาบนเมนูเริ่ม เพื่อล้างผลลัพธ์การค้นหาและกลับไปที่รายการโปรแกรมหลัก นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ดูผลลัพธ์เพิ่มเติม เพื่อค้นหาทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ

นอกจากการค้นหาโปรแกรม แฟ้มและโฟลเดอร์ และการสื่อสารต่างๆ แล้ว กล่องค้นหายังค้นหารายการโปรด ของคุณบนอินเทอร์เน็ตและประวัติเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมด้วย ถ้าเว็บเพจใดๆ ดังกล่าวมีคำที่ค้นหาอยู่ เว็บเพจเหล่านั้นจะปรากฏภายใต้หัวข้อ "แฟ้ม"

สิ่งที่อยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาคืออะไร

บานหน้าต่างด้านขวาของเมนูเริ่มมีการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ของ Windows ที่คุณมีแนวโน้มที่จะใช้อยู่บ่อยครั้ง โดยจะปรากฏจากบนลงล่างดังนี้

 • โฟลเดอร์ส่วนบุคคล จะเปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะตั้งชื่อตามผู้ที่เข้าสู่ระบบ Windows ในขณะปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ปัจจุบันคือ 'กฤติยา เอี่ยมศิริ' จะมีการตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น 'กฤติยา เอี่ยมศิริ' และในโฟลเดอร์นี้จะมีแฟ้มเฉพาะของผู้ใช้ ได้แก่ โฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' 'เพลงของฉัน' 'รูปภาพของฉัน' และ 'วิดีโอของฉัน'

 • เอกสาร จะเปิดไลบรารี 'เอกสาร' ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงและเปิดแฟ้มข้อความ กระดาษคำนวณ งานนำเสนอ และเอกสารชนิดอื่นๆ ได้

 • รูปภาพ จะเปิดไลบรารี 'รูปภาพ' ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงและดูรูปภาพดิจิทัลและแฟ้มกราฟิกได้

 • เพลง จะเปิดไลบรารี 'เพลง' ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงและเล่นเพลงและแฟ้มเสียงอื่นๆ ได้

 • เกม จะเปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงเกมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คอมพิวเตอร์ จะเปิดหน้าต่างที่คุณสามารถเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์ กล้อง เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • แผงควบคุม จะเปิด 'แผงควบคุม' ซึ่งคุณสามารถใช้กำหนดลักษณะที่ปรากฏและฟังก์ชันการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตนเอง ติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย และจัดการบัญชีผู้ใช้

 • อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ จะเปิดหน้าต่าง ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • โปรแกรมเริ่มต้น จะเปิดหน้าต่าง ซึ่งคุณสามารถเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการให้ Windows ใช้สำหรับการทำงานต่างๆ เช่น การเรียกดูเว็บ

 • Help and Support จะเปิด Help and Support ของ Windows ซึ่งคุณสามารถใช้เรียกดูและค้นหาหัวข้อ 'วิธีใช้' เกี่ยวกับการใช้ Windows และคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ การขอความช่วยเหลือ

ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านขวาคือ ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' คลิกปุ่ม 'ปิดเครื่อง' เพื่อปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม 'ปิดเครื่อง' จะแสดงเมนูที่มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสลับผู้ใช้ การออกจากระบบ การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือการปิดเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การออกจากระบบ Windows และ การปิดคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย

รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ที่มีการขยายเมนู
คลิกปุ่ม 'ปิดเครื่อง' เพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิกลูกศรเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การกำหนดเมนู 'เริ่ม' เอง

คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้รายการใดปรากฏในเมนู 'เริ่ม' ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรึงไอคอนโปรแกรมโปรดของคุณไว้ในเมนู 'เริ่ม' เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย หรือจะเอาโปรแกรมออกจากรายการก็ได้ คุณยังสามารถซ่อนหรือแสดงบางรายการในบานหน้าต่างด้านขวาได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดเมนูเริ่มเองต้องการความช่วยเหลือหรือไม่